Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2024-07-12 16:27:38 Aktualizacja dnia: 2024-06-01 09:35:27
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 18 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2023 i 17 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Duszyczka Renia S
proponuje
połączmy naszą Duszkową Wspólnotę poprzez wspólną modlitwę


Część VIII
(powrót do części aktualnej)Modlitwa CDXVII (417)
2015-02-25

Modlitwa za kapłanów
Dobry Ojcze, dziękuję Ci za kapłanów, których powołałeś do pięknej i zaszczytnej służby. Dziękuję za ich pozytywną odpowiedź na Twój głos, dziękuję za ich świadectwo wiary. Ich służba jest trudna, bo tak łatwo jest popaść w rutynę, tak łatwo zgubić dar wiary, tak łatwo z modlitwy uczynić rytuał wypowiadania pustych słów. Dlatego dzisiaj Twojej opiece zawierzam tych, których wybrałeś.

Święty Jan Paweł II często jako wzór kapłana stawiał proboszcza z Ars. Tak o nim pisał: "Święty Jan Maria Vianney Mszę Świętą odprawiał w skupieniu, dając wyraz szczególnego uwielbienia podczas Przeistoczenia i Komunii Świętej. Z głębokim przekonaniem mówił: "Przyczyną upadku kapłana jest brak skupienia podczas Mszy Świętej!".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Twojego kapłana, proszę Cię, Ojcze, ożyw wiarę księży, braci i sióstr zakonnych. Niech swoje powołanie wypełniają z niegasnącym entuzjazmem. A tym, którzy zgrzeszyli i stali się przyczyną zgorszenia innych, daj łaskę nawrócenia. Amen. Modlitwa CDXVI (416)
2015-02-18

Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.
Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrześcijanin'. Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.
Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie, umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego Zmartwychwstania. Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym mógł wzrastać w świętości w Twojej nieustannej trosce. Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie.
Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, jaką mi dałeś na Chrzcie Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili. Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w przyszłości owoc cierpliwości. Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości.
Amen.Modlitwa CDXV (415)
2015-02-11

Modlitwa do św. Jana Pawła II o rozwiązanie trudnych spraw
Święty Janie Pawle II, nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i bliźnich, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi i zawsze służąc ludziom. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za Kościół i cały świat, każdego dnia zbliżałeś się do świętości. Proszę cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Wierzę, że przez twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc twojej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za twoim przykładem zbliżać się do Boga. Amen.Modlitwa CDXIV (414)
2015-02-04

Panie Jezu! Wierzymy, że żyjesz, że zmartwychwstałeś, że jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym z nas. Wielbimy Cię! Chwalimy Cię! Dzięki Ci składamy, Panie, za to, żeś przyszedł do nas jako Chleb Żywy, który zstąpił z Nieba, Ty jesteś pełnią życia! Ty jesteś Zmartwychwstanie m i Życiem ! Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych! Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych, którzy czytają tę modlitwę, ponieważ dla Ciebie nie istnieje ani odległość, ani czas, ani przestrzeń. Ty jesteś wieczną obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Teraz prosimy Cię. Panie, zmiłuj się nad nami! Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Tym Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione. Prosimy cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha. AmenModlitwa CDXIII (413)
2015-01-28

Modlitwa do św. Jana Pawła II o świętość życia
Święty Janie Pawle, przyjąłeś i zrealizowałeś powołanie do świętości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz” (Kpł 19,2). Przez całe życie, szczególnie jako Pasterz całego Kościoła, przypominałeś, że każdy ochrzczony jest powołany i uzdolniony, aby zrealizował wezwanie do świętości w małżeństwie i rodzinie, w życiu samotnym w świecie, a szczególnie w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.

Wiele razy uczyłeś nas słowem i przykładem o pierwszeństwie łaski Bożej. Nasza współpraca wyraża się jak w Twoim życiu, przez modlitwę, osobistą przyjaźń z Chrystusem i synowską ufność w opiekę Matki Najświętszej. Wzywałeś i dziś wzywasz, abyśmy „wypływali na głębię”, przezwyciężając powierzchowne przeżywanie wiary i subiektywizm w przyjmowaniu zasad moralnych.

Ucz nas, św. Janie Pawle, swoim życiem i modlitwą przed Bożym majestatem, że świętość życia jest najważniejszym celem człowieka i że jest możliwa, gdy człowiek zaufa Bogu i wybiera wąską i stromą ścieżkę Ewangelii.

Prowadź nas drogą maryjną. Niech „Totus Tuus” będzie światłem dla każdego z nas, dla rodzin, parafii i Kościoła. Jest to droga krzyża, trudna i piękna, bardzo osobista, samotna i wspólnotowa.

Świętość naszego życia – uczyłeś nas i uczysz nadal – prowadzi nas do apostolstwa, które jest przyjęciem odpowiedzialności za świętość naszych bliźnich. Pisałeś, że „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Wiele razy wskazywałeś, jak wielka rolę na drodze do świętości pełnia ruchy religijne.

Św. Janie Pawle, uproś nam łaskę, byśmy oparli się pokusom szatana, duchowi materializmu, pychy i zmysłowości. Pomóż nam być świętymi. W naszej świętości jest chwała Boża i przyszłość świata.
Amen
(bp  Jan Szkodoń)Modlitwa CDXII (412)
2015-01-21

Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji przemiany świata
Święty Janie Pawle II!

Ty nam przekazałeś naukę o cywilizacji miłości, wiele uczyniłeś, aby miłość pełna miłosierdzia otwierała ludzkie serca i budowała rodziny i cały współczesny świat.

Niech Twoje wstawiennictwo budzi w nas pragnienie, aby wypełniać zasady cywilizacji miłości, które nam dałeś.

Pomagaj nam w różnych warunkach bronić godności osoby, nie dopuszczając, by rzeczy były ważniejsze niż człowiek.

Ucz nas i pomagaj, byśmy prawo moralne o dobru i złu stawiali wyżej niż technikę, choćby najbardziej rozwiniętą.

Pragniemy wracać do często przypominanego nam, że „być” znaczy więcej niż „mieć”.

Otocz nasze myśli, serca i działania swoją modlitwą, abyśmy pamiętali, że miłosierdzie jest przedłużeniem, ale i warunkiem sprawiedliwości.

Prosimy Cię, ucz nas ufności w opiekę Matki Bożej, Matki pięknej miłości. Pomagaj nam żyć Twymi słowami: „Cały Twój”. Szczególnie polecamy Ci osoby i sprawy, które potrzebują uzdrowienia, oczyszczenia, wsparcia i ratunku.

(bp Jan Szkodoń)Modlitwa CDXI (411)
2015-01-14

Matko Boża Zawierzenia,
Ojciec Święty - Papież Polak,
ten, który modlił się po polsku,
a teraz jest świętym dla świata,
krótkim zawołaniem - Totus Tuus,
- powiedział Ci wszystko.

Matko mojej wiary,
Matko mojej nadziei i miłości,
nie umiem Ci słowami
wypowiedzieć mojego pragnienia,
a pragnę Ci zawierzyć siebie,
moje myślenie, moją pracę,
wszystkich, których kocham,
i wszystko, co jest moje.
Niech wszystko będzie Twoje.
I ja chcę być Totus Tuus.
Wiem, że to jest ufność, aż do krwi,
ale ufam i kocham.

Ciężko jest mi, Matko!
Zawodny jest człowiek.
Zdaje mi się, że całe piekło
rozwarło się przeciwko tym,
którzy są Chrystusowi,
i przeciwko mnie.
Matko, okaż, że jesteś Matką!
Zdepcz głowę węża, moc szatana
i niech już przyjdzie
Królestwo Twego Syna.
Matko, wierzę Ci, ufam Tobie
i kocham Cię: o dobrotliwa,
o miłosierna, o słodka
Panno Maryjo,
Amen.Modlitwa CDX (410)
2015-01-06

Chrystus jest pulsującym Sercem czasu. Objawia nam swoje Miłosierdzie - ukazuje jego tajemnice. Język nie potrafi go ani objąć, ani opisać - bo Boże Miłosierdzie jest niepojęte jak niepojęty jest sam Bóg w tej tajemnicy.

Aby odkryć choć w części istotę Miłosierdzia trzeba nam rozbudzić w sobie pragnienie jakie wypowiedział św. Filip Apostoł: "Panie, chcemy Cię zobaczyć". Mamy żyć nowymi siłami, nową energią płynącą z Eucharystii - bo w niej najpotężniej objawia się Boża Miłość. Trzeba nam zastygnąć przy Bożym Sercu, które odsłoni przed nami wielkość swojego Miłosierdzia. Wpatruj się w Jezusowe Oblicze, bo jest to coś niezwykłego, a jednocześnie coś zwyczajnego. Patrzeć na Niego, a On niech patrzy na mnie. Patrz w Pismo św., które ukazuje rysy Jezusa Miłosiernego. "Nieznajomość Pisma - jest nieznajomością Chrystusa" - mówi św. Hieronim. Możesz Go tam zobaczyć i odczuć Jego obecność. Nie tylko trzeba czytać słowa, ale trzeba je rozumieć, by nimi żyć, a przez nie upodabniać się do Jezusa Miłosiernego, o którym szeroko traktuje św. Łukasz w 15. rozdziale Ewangelii świętej. Przedstawia nam Jezusa, który swe Miłosierdzie roztacza nad liczną rzeszą ludzi. Wielokrotnie są to grzeszni, słabi, zagubieni, żyjący w niewiedzy, dusze zmierzające ku zatraceniu. On jednak z miłością, czułością, przebaczeniem i wiarą w dobro, które każdy z nas w sobie ma - biegnie do człowieka z wyciągniętą ręką, z gestem Miłosierdzia mówiąc: "Uważajcie na siebie" (Łk. 17,2), "Ja jestem" (21,8) i nieustannie wspiera was Moja prawica (por. Ps 18,36), bo w Miłosierdziu swoim Pan nie zostawia nas samym sobie! Boże Miłosierdzie jest sensem naszych życiowych poszukiwań.

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.
Amen.Modlitwa CDIX (409)
2014-12-31

Modlitwa do Świętej Rodziny
ŚW. Jana Pawła  II
 
Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,
tobie nasze rodziny powierzamy.
 
Otwórz serce każdego domu
na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,
na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem
nowych i świętych powołań.
 
Przygotuj umysły rodziców,
aby z pilnym miłosierdziem,
mądra troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.
 
Napełnij dusze młodych
prawym sumieniem i wolna wolą,
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali
dar Bożego powołania.
 
Święta Rodzino z Nazaretu,
spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo,
pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość
przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć
z przewidująca delikatnością
tym wszystkim,
którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa
bardziej z bliska,
który za nas wydał samego siebie.
Amen.Modlitwa CDVIII (408)
2014-12-23

Jakże nam wielką tajemnicę pozwalasz dziś święcić o Boże!
O jakże wielka dobroć i miłość ku nam jest w niej zawarta!
Zesłałeś nam jednorodzonego Syna Twojego:
ten stał się nam równym człowiekiem,
aby nas znów podnieść,
gdybyśmy z naszej pierwiastkowej godności upadli
i łaskę Twoją stracili.
Słowo przedwieczne stało się Ciałem i mieszkało między nami,
aby nam dało moc stania się synami Boskimi.
Tak miłowałeś świat, to jest:
nas ludzi, żeś Syna Twojego posłał,
aby wszyscy którzy weń wierzą, nie zginęli, lecz mieli żywot wieczny.
Któż zdoła objąć dostatecznie tę tajemnicę i miłość?
Upadam przed Tobą, o Boże!
Wielbię Cię i dzięki Ci składam.
Niech Ci będzie cześć, chwała i dziękczynienie Boże na wysokości,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, którzy pragną uczcić tę tajemnicę
i takiej łaski użyć na swoje zbawienie.
O Boże i Ojcze najmiłosierniejszy,
który nam dałeś Syna Twojego na Zbawiciela i Odkupiciela:
udzielże nam i tej łaski,
aby nam to wcielenie i odkupienie Syna Twojego
posłużyło do zbawienia naszego.
Spraw, abyśmy przez owoce prawdziwie chrześcijańskiego życia
mogli stać się uczestnikami wcielenia Syna Twojego;
wzmocnij i dopomóż nam do tego,
przez tegoż Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.Modlitwa CDVII (407)
2014-12-16

Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.Modlitwa CDVI (406)
2014-12-10

Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa
Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę
I wypełniać ją w każdym momencie.

Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety,
Pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim
Z radością i gorliwością

Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa
Daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci
Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkryć ich powołanie.

Maryi, Matce nadziei
I Tobie, Panie, powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby,
Choroby, niepokoju,
Tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie, lub w cierpieniu.

Z Maryją i wszystkimi świętymi
Daj nam, Boże przeżyć czas oczekiwania na Twe przyjście
Czas radości, pokoju
I nadziei na poprawę i nawrócenie świata.

Ojcze Nasz...Modlitwa CDV (405)
2014-12-03

Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.Modlitwa CDIV (404)
2014-11-27

Drodzy Przyjaciele.
Dziś została inaugurowana VIII Kadencja Parlamentu Ukrainy. Wielu posłów do Rady Najwyższej walczyło o lepszą Ukrainę na Majdanie oraz w wojnie z Rosją. Wielu Bohaterów już nie ma wśród żywych. Proszę o modlitwę do św. Michała Archanioła - za Ukrainę. Pozdrawiam. Duszyczka Irenka

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.Modlitwa CDIII (403)
2014-11-19

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy w czyśćcu cierpią najbardziej i najdłużej. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona) . Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek… Modlitwa:
 Panie Boże miłosierny, razem z
 wszystkimi zmarłymi
 cierpiącymi w czyśćcu,
dziękujemy Ci za dar czyśćca,
w którym możemy
 doświadczyć oczyszczenia i udoskonalenia naszej miłości.
Prosimy Cię, aby ci, którzy
 przechodzą ten proces
 oczyszczenia, mogli jak
 najszybciej dojrzeć do pełni
 miłości i osiągnąć chwałę nieba. W tej intencji
 ofiarujemy nasze modlitwy,
prace i cierpienia. Przyjmij
 nasze błaganie i uwolnij od
 wszystkich win zmarłych, aby
 mogli się cieszyć Tobą bez końca w niebie. Amen.Modlitwa CDII (402)
2014-11-13

Drodzy Przyjaciele,
Po wydarzeniach 11 listopada w Warszawie, przed wyborami do organów samorządu terytorialnego oraz władz lokalnych odmówmy modlitwę Księdza Piotra Skargi:

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniu Twemu, a synów swych wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CDI (401)
2014-11-04

Drogie Duszki, odmówmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Módlmy się za wszystkich zmarłych polecanych w Wypominkach Duszkowych.Modlitwa CD (400)
2014-10-29

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu
Miłosierdziu zanoszę do Ciebie
moją pokorną modlitwę:
wyzwól duszę Twego sługi
(Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za
nie. Niech święci Aniołowie
jak najprędzej zaprowadzą ją
z ciemności do wiekuistego
światła, z karania do
wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.Modlitwa CCCXCIX (399)
2014-10-22

Drogie Duszki - zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a także Dzień Zaduszny. Pomódlmy się za wszystkich zmarłych, w szczególności dusze potrzebujące naszego wspomnienia i modlitewnego wsparcia. Odmówmy Koronkę do Milosierdzia Bożego.Modlitwa CCCXCVIII (398)
2014-10-14

Maryjo Dziewico, pomóż nam tak ukochać modlitwę różańcową, byśmy jej nigdy nie zaniedbali, by się stała naszą codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą nas z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało nas w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj nam Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje nam los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj nas, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przed nami blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla nas
i dla braci naszych w Chrystusie.Królowo Różańca świętego, módl się o
 zbawienie wszystkich ludzi!!! Amen.Modlitwa CCCXCVII (397)
2014-10-08

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Maryjo, najśliczniejsza Różo wiosenna, módl się za nami.
Maryjo, kwitnący Szczepie winny, módl się za nami.
Maryjo, Różdżko Jessego, która wydałaś Chrystusa, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Maryjo, wspomożycielko wiernych, módl się za nami.

Od błędów w życiu – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niedobrej miłości własnej – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieposłuszeństwa przykazaniom – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkie napaści czarta, świata i grzesznego ciała – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niesnasek, zaburzeń i wojny – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją pokorę – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoje modlitwy – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją łagodność i cierpliwość – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
O zwycięska, święta Dziewico Maryjo – wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwa CCCXCVI (396)
2014-09-30

Drogie Duszki - pomódlmy się za wszystkich chorych i cierpiących.

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory. Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.

Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: „Najważniejsze jest zdrowie duszy!”. Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię. Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen. Trzy razy Chwala Ojcu ...
Królowo Różanca Świętego módl się za namiModlitwa CCCXCV (395)
2014-09-23

Moja nadziejo jedyna
Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie,
Ojcze, Synu i Duchu Święty!
Jak tylko mogłem z Twoją pomocą,
szukałem Ciebie mój Boże.
Pragnąłem pojąć rozumem to,
w co uwierzyłem.

Uczyłem się Ciebie w trudzie.
Panie mój Boże, nadziejo moja jedyna,
wysłuchaj mnie!

Nie dopuść, abym pod wpływem znużenia
nie chciał już Ciebie szukać.
Spraw, niech szukam żarliwie, więcej i więcej!
Daj mi siłę do szukania Ciebie,
Ty, który już pozwoliłeś mi
szukać Ciebie i znaleźć i dałeś mi nadzieję,
że będę Cię szukał i znajdował
wciąż więcej i więcej.

Przed Twym obliczem moja siła,
przed Twym obliczem moja słabość.
Przed Tobą moja wiedza, przed Tobą moja niewiedza.
W bramie przez Ciebie już uchylonej,
kiedy wejść pragnę, przyjmij mnie.
A kiedy pukam do drzwi Twoich jeszcze zamkniętych,
Otwórz mi!
Niech o Tobie pamiętam.
Niech Ciebie pojmuję.
Niech Ciebie pokocham.
Pomnażaj we mnie te trzy Twoje dary,
aż mnie do cna otworzysz. Amen.

św. AugustynModlitwa CCCXCIV (394)
2014-09-16

 Drogie Duszki, otoczmy Duszyczkę Irenkę modlitwą z okazji Jej Imienin.Modlitwa CCCXCIII (393)
2014-09-09

Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Rodzin, powierzam Ci dziś na nowo moją rodzinę. Spraw Matko, niech mój dom upodobni się do Twojego domu w Nazarecie. Niech zamieszkają w nim: szczera pobożność, miłość wzajemna, pokój i wszelkie dobro.
Uproś nam łaskę wytrwania w wierze, w wierności przykazaniom Twojego Syna i całkowite poddanie się Najświętszej Woli Ojca Niebieskiego. Zachowaj nas od głodu, chorób, nieszczęść, zwłaszcza plagi pijaństwa. Otwórz nasze serca na potrzeby bliźnich, a nasze oczy i usta zamknij na zło. Rozpal nasze serca prawdziwą miłością do Ojczyzny. Spraw Matko, aby w mojej rodzinie i parafii było jedno serce i jeden duch, abyśmy wszyscy stanowili jedno. Amen.Modlitwa CCCXCII (392)
2014-09-02

Boże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś Ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen. Modlmy sie o dary Ducha Swietego dla dzieci i mlodziezy ktore rozpoczynaja nowy rok szkolnyModlitwa CCCXCI (391)
2014-08-26

Modlitwa za młodzież
Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. w Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.Modlitwa CCCXC (390)
2014-08-19

Matko Boża i matko nasza, Maryjo, Królowo Pokoju! Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu. Uproś nam u Niego łaskę abyśmy, idąc za Twoim przykładem, mogli nie tylko powiedzieć: „Niech mi się stanie według słowa Twego”, lecz także wprowdzić to w życie. W Twoje ręce oddajemy nasze ręce, abyś poprzez nasze nędze i trudności mogła doprowadzić nas aż do Niego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen WIERZĘ,  OJCZE NASZ,  ZDROWAŚ MARYJO,  CHWAŁA OJCUModlitwa CCCLXXXIX (389)
2014-08-12

Potężna Niebios Królowo i
 Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga
posłannictwo i władzę,
by zetrzeć  głowę szatana,
prosimy Cię pokornie rozkaż  Hufcom Anielskim,
aby ścigały szatanów, stłumiły
ich zuchwałość,
a zwalczając  ich wszędzie,
strąciły do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i
strzeżcie nas. Amen.Modlitwa CCCLXXXVIII (388)
2014-08-05

Drogie Duszki, módlmy się wzajemnie za siebie. Odmówmy dziesiątek różańca.
Ponownie w szczególności prosimy o modlitwę za Ukrainę i wszystkich, którzy walczą o jej wolność i niepodległość.Modlitwa CCCLXXXVII (387)
2014-07-30

Wielbię Rany i Krew Chrystusa.
Ona uzdrawia moje ciało,
Ona koi moją duszę,
Ona leczy mój umysł.
Chwała i moc Barankowi Bożemu,
Który za nas pośród męki przelał swoją Krew.
Jego Krew ma moc oczyszczenia,
Jego Krew ma moc przebaczenia,
Jego Krew ma moc wyzwolenia,
Jego Krew ma moc odnowienia,
Jego Krew ma moc ocalenia.Modlitwa CCCLXXXVI (386)
2014-07-23

Drogie Duszki, módlmy się wzajemnie za siebie. Odmówmy dziesiątek różańca.
W szczególności prosimy o modlitwę za Ukrainę i wszystkich, którzy walczą o jej wolność i niepodległość.


Modlitwa CCCLXXXV (385)
2014-07-16

Drogie Duszki, otoczmy modlitwa Duszyczkę Olę. Prośmy Boga by obdarzył Ją zdrowiem i potrzebnymi łaskami.Modlitwa CCCLXXXIV (384)
2014-07-09

Drogie Duszki , modlmy się za wszystkich podróżujących na wakacje i urlopy by szczęśliwie dotarli do celu . Niech odkryją Boga w pięknie przyrody i stworzonego świata. Modlitwa CCCLXXXIII (383)
2014-07-02

Ojcze Niebieski,który stworzyłeś niebo i ziemie ,ludzi i aniołów  i każdy włos na mojej głowie policzyłeś ,jak dobrze być Twoim dzieckiem.Wierzę,że kochasz mnie tak,jak nie kocha mnie nikt na świecie,że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić ofiarowując  mieszkanie  w Twoim Królestwie.Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam,tak,abyś mnie prowadził  do Siebie drogą, którą Ty  mi przeznaczyłeś.Jak szczęśliwy ten,kto Cię pozna i pokocha jako Ojca .Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu.Niech każda chwila Mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie  i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości którymi mnie obdarowałeś. AMENModlitwa CCCLXXXII (382)
2014-06-24

 Drogie Duszki - módlmy się o zdrowie dla Duszyczki Reni i Duszyczki Oli.Modlitwa CCCLXXXI (381)
2014-06-17

 Drogie Duszki, odmowmy Litanie Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji naszych Ojcow , których święto przypada 23 czerwca.Modlitwa CCCLXXX (380)
2014-06-11

Drogie Duszki - módlmy się o zdrowie dla Duszyczki Reni.Modlitwa CCCLXXIX (379)
2014-06-04

 Daj mi, o Panie, serce całkowicie zgodne z Twoimi uczuciami, serce na tyle pokorne, aby znało i kochało swoja nicość, serce tak cierpliwe, by umiało być panem siebie i uciszyć swoje niepokoje; serce miłosierne, które współczułoby biedom innych i byłoby gotowe im ulżyć; serce czyste, oderwane, serce płonące miłością do swojego Boga, który oby stanowił na tej ziemi jego zajęcie, jego szczęście, jego jedyny skarb. (G.M. Fulcnis)Modlitwa CCCLXXVIII (378)
2014-05-26

Matko Boga,
Matko Chrystusa,
Matko Kościoła,
Spójrz na nas łaskawie
Virgo fidelis, Panno Wierna,
módl się za nami!
Naucz nas jak Ty wierzyłaś!
Spraw, by nasza wiara
w Boga, w Chrystusa, w Kościół,
była zawsze czysta,
jasna, odważna, mocna, wielkoduszna
Mater amabilis, Matko godna miłości!
Mater pulchrae dilectionis,
módl się za nami!
Naucz nas miłować Boga i naszych braci,
jak Ty ich umiłowałaś,
spraw, by nasza miłość bliźniego
była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku.
Causa nostrae laetitiae,
Przyczyno naszej radości,
módl się za nami!
Naucz nas w wierze korzystać,
z paradoksu chrześcijańskiej radości,
która rodzi się i rozkwita z bólu, z wyrzeczenia,
ze zjednoczenia z Twoim Synem ukrzyżowanym.
Spraw niech nasza radość będzie zawsze autentyczna i piękna,
by móc się nią dzielić ze wszystkimi!
Amen!
Jan Paweł IIModlitwa CCCLXXVII (377)
2014-05-21

Drogie Duszki, odmowmy Litanie Loretanska polecając Matce Bożej nasze Mamy - z okazji nadchodzącego Dnia Matki :)Modlitwa CCCLXXVI (376)
2014-05-14

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!Modlitwa CCCLXXV (375)
2014-05-06

Św. Janie Pawle II, wstawiaj się za małżonkami i ich rodzinami, aby były wspólnotami życia i miłości. Niech ich miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa będzie mocniejsza od wszelkich przeżywanych słabości i kryzysów. Wstawiaj się za młodym pokoleniem, aby znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Św. Janie Pawle II, strzeż nasze rodziny i pozwól im doświadczać w codziennym życiu "pięknej miłości", w której obecna jest moc Chrystusa - Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata. Amen. Modlitwa CCCLXXIV (374)
2014-04-30

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Tekst modlitwy zatwierdzony przez watykańską Kongregację kultu Bożego i dyscypliny sakramentów)Modlitwa CCCLXXIII (373)
2014-04-24

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała ojcu...Modlitwa CCCLXXII (372)
2014-04-16

„Oto syn Twój”... „Oto Matka Twoja”

Niektórzy nie przywiązują wagi do rodzinnych więzi. Wolą znajomych i kolegów. Na rodzinnych uroczystościach nie mogą doczekać się końca. Ja wiem, że czasem tylko rodzina człowiekowi pozostaje. Kiedy pod krzyżem opuściło Cię wielu najbliższych, Twoja Matka była przy Tobie. Stała, choć każda sekunda przeszywała bólem Jej serce. Podobnie jest i z moją rodziną. Bywa różnie, ale wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Kiedy czuję się samotny, kiedy popadnę w tarapaty, nie zostawią mnie. A kiedy umrę, to oni zatroszczą się o mój grób. Dlatego z całego serca Ci dziękuję, że mi ich dałeś.

Dziękuję Ci też za tę inną, wielką rodzinę, do której mnie wprowadziłeś przez chrzest. Za Twój Kościół. Za tych wszystkich braci i siostry, których mi dałeś. Jedni ciągle potrzebują wsparcia, inni są wspaniali i mocni. Jednym pomagam, innych proszę o pomoc. Zwłaszcza wtedy, gdy czuję się zagubiony i bezradny. Bo choć wiem, że mogę prosić sam, raźniej mi, gdy wstawiają się za mnie ci lepsi, święci i doskonali. Przede wszystkim zaś dziękuję Ci, że przez swoją ofiarę na krzyżu pozwoliłeś, abym i ja został synem Twojego Ojca. Na pewno nie jestem tego zaszczytu godzien, ale Ty zatroszczyłeś się o mnie jak o brata. Dziękuję. I proszę, byś pobudził mojego ducha do autentycznej troski o tę moją rodzinę. Bym nigdy nie mówił „oni”, a zawsze „my”... Modlitwa CCCLXXI (371)
2014-04-08

Drogie Duszki, w naszej czwartkowej modlitwie prośmy o dobre przygotowanie do Wielkiego Tygodnia.
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.Modlitwa CCCLXX (370)
2014-03-31

Litania do Najświętszego Oblicza

Kyrie eleison - Chryste eleison - Kyrie eleison
Chryste usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Oblicze Jezusa godne miłości - zmiłuj się nad nami
Upodobanie Odwiecznego Ojca -
Boskie dzieło Ducha Świętego -
Blasku Nieba -
Radości Aniołów -
Radosne orzeźwienie świętych -
Słodki odpoczynku znużonych -
Pocieszenie i ucieczko grzeszników -
Nadziejo i pocieszenie umierających -
Postrachu i klęsko demonów -
Łagodne ukojenie Boskiego gniewu -
Błogosławiony Twórco prawa miłości -
Potężny obrońco miłości braterskiej -
Oblicze Jezusa, pragnące zbawienia człowieka -
Oblicze Jezusa, obmyte we łzach miłości –
Oblicze Jezusa, dla nas okryte błotem i plwocinami -
Oblicze Jezusa, zroszone potem i krwią-
Oblicze Jezusa, znieważane, wyszydzane, policzkowane -
Oblicze Jezusa, traktowane jak oblicze ostatniego niewolnika -
Oblicze Jezusa, wyszydzone podczas straszliwej Agonii -
Oblicze Jezusa, modlącego się za swoich katów -
Oblicze Jezusa, okryte śmiertelną bladością -
Oblicze Jezusa, opadające w bólu na piersi -
Oblicze Jezusa, opłakiwane przez Maryję, Matkę Bolesną -
Oblicze Jezusa, osłonięte całunem i złożone do grobu -
Oblicze Jezusa, jaśniejące chwała poranka Zmartwychwstania -
Oblicze Jezusa, Zmartwychwstałego, pełne dobroci, objawiające się Apostołom -
Oblicze Jezusa, promieniujące blaskiem chwały podczas Wniebowstąpienia -
Oblicze Jezusa, pełne najgłębszej pokory w tajemnicy Eucharystii -
Oblicze Jezusa, przyobleczone w nieskończoną potęgę podczas Sądu Ostatecznego -
Oblicze Jezusa, zapraszające swoich wybranych do wiekuistej chwały -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

K. Najświętsze Oblicze Jezusa,
W. Skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie.

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Twoje najświętsze Oblicze, ukryte podczas Męki na krzyżu, jaśnieje chwałą; udziel nam łaski uczestniczenia tu na ziemi w Twoich cierpieniach, abyśmy w niebie mogli się radować oglądaniem Twojej chwały. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.Modlitwa CCCLXIX (369)
2014-03-24


Módlmy się o głębokie przeżywanie okresu Wielkiego Postu,
dobre duchowe przygotowanie do Wielkiej Nocy,
czerpanie z nadchodzącego okresu wiary i nadziei na Zbawienie.
AmenModlitwa CCCLXVIII (368)
2014-03-17


Módlmy się w intencji Duszka Zbyszka.
Jezu, Uproś dla Niego dar umocnienia wiary,
nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał,
że o cokolwiek w Jego imię poprosimy
to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie,
pełen ufności, proszę Cię o łaskę
wysłuchania i obdarzenia tym,
o co się modlę za wstawiennictwem
bł. Jana Pawła II.
Wysłuchaj mnie, Panie.
Amen.
Duszek Zbyszek: "Bardzo dziękuję za modlitewną pamięć"Modlitwa CCCLXVII (367)
2014-03-12


Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.
Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrześcijanin'. Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój. AmenModlitwa CCCLXVI (366)
2014-03-05


Ponownie módlmy się o pokój na Ukrainie. Odmowmy w tej intencji dziesiatkę Różańca.
Módlmy się o wolną, niepodległą i niezależną Ukrainę.

 
Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2021