Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2024-07-12 16:59:46 Aktualizacja dnia: 2024-06-01 09:35:27
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 18 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2023 i 17 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Duszyczka Renia S
proponuje
połączmy naszą Duszkową Wspólnotę poprzez wspólną modlitwę


Część V
(powrót do części aktualnej)Modlitwa CCLXI (261)
2012-02-28


Panie Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały odblasku chwały Ojca,
Święte Oblicze, które nas szukasz i patrzysz na nas,
miłosierne i łagodne, aby nas wezwać do nawrócenia
i zaprosić do pełni miłości,
adorujemy Cię i czcimy.
W Twym jaśniejącym Obliczu uczymy się jak jesteśmy kochani i jak się kocha;
gdzie odnajduje się wolność i przebaczenie;
jak staje się budowniczym pokoju,
który od Ciebie promieniuje i do Ciebie prowadzi.
W Twoim chwalebnym Obliczu
uczymy się zwyciężać każdą formę egoizmu,
mieć nadzieję tam, gdzie brak nadziei,
wybierać uczynki życia przeciw działaniu śmierci.
Udziel nam łaski postawić Cię w centrum naszego życia;
pozostać wiernymi wśród niebezpieczeństw i zmienności świata
naszemu chrześcijańskiemu powołaniu;
głosić narodom potęgę Krzyża i Słowo, które zbawia;
pozostać czujnymi i czynnymi, uważnymi na najmniejszych z braci;
zebrać znaki prawdziwego pokoju,
który w Tobie miał początek i w Tobie będzie miał wypełnienie.
Panie, udziel Twojemu Kościołowi łaski zatrzymania się jak Dziewica Matka
obok Twego chwalebnego Krzyża i obok krzyża wszystkich ludzi,
aby nieść im pocieszenie, nadzieję i pokrzepienie.
Duch, którego nam udzieliłeś,
niech prowadzi Twoje dzieło do dojrzałości,
aby wszystkie stworzenia, uwolnione od wszelkich więzów śmierci
kontemplowały w chwale Ojca Twoje Święte Oblicze,
które niech jaśnieje na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł IIModlitwa CCLX (260)
2012-02-21


O Krzyżu umiłowany, w Tobie nasze zbawienie,
nasze życie i nasze zmartwychwstanie.
O Drzewo drogocenne, na którym
zostaliśmy zbawieni i oswobodzeni.
Symbolu czcigodny, którym zostaliśmy
naznaczeni jako własność Boga.
Krzyżu chwalebny,
tylko Tobą winniśmy się chlubić.
Przez Ciebie ludzka natura jest usprawiedliwiona:
była potępiona, a jest zbawiona;
była niewolnicą grzechu, a jest znów wolna;
była martwa, a jest obdarzona życiem.
Przez Ciebie Królestwo niebios
jest odnowione i doskonałe.
Przez Ciebie Syn Boży był podniesiony ponad ziemię
i otrzymał imię ponad wszelkie imię.
Przez Ciebie przygotował swój tron
i utrwalił Królestwo swoje.
O Krzyżu, przez Ciebie przychodzi do mnie wszelkie dobro,
W Tobie jedynie chcę się chlubić,
moja jedyna prawdziwa nadzieja jest w Tobie!

Św. Anzelm z CanterburyModlitwa CCLIX (259)
2012-02-14


O Święty Walenty! Ufni w Twą wielką pomoc, łaskę i zasługi, jakie masz u Boga i litość, jaką proszącym Cię okazujesz, uciekamy się do Ciebie z prośbami naszymi. Wysłuchaj pokorne błagania nasze, które do Ciebie zanosimy. Bądź naszym orędownikiem u Boga, Pana Zastępów, aby nas raczył mieć w Swojej opiece i zachował od chorób. głodu, ognia i wojny, oraz wszelakich nieszczęść. Spraw, aby ludzkość poznała i święciła Imię Pańskie i żyła w zgodzie, miłości i wzajemnie krzywd sobie nie wyrządzała.

O święty Kapłanie Chrystusowy! Ty, który jako świeca świecisz w kościele Bożym, uproś nam dar światłości wiary żywej, miłości Boga i bliźniego, jaką pałało serce Twoje, za życia tu na ziemi. Niech czystym sercem kochamy Boga, niech po Bogu kochamy bliźnich naszych, miłością prawdziwie chrześcijańską, która jest jedyną i najpewniejszą podstawą pokoju na świecie. Niech się stanie, że świat cały będzie jedną rodziną, w której królem i Panem dusz i serc ludzkich, będzie jedynie Bóg, Ojciec nasz najdobrotliwszy, Stwórca nieba i ziemi.Modlitwa CCLVIII (258)
2012-02-07


Dzień 11 lutego to nie tylko wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes,
ale również jest to szczególny dzień naszej wspólnej modlitwy za ludzi chorych, cierpiących.

Z okazji Światowego Dnia Chorego, który przypada w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, z radością kieruję do was wszystkich serdeczne pozdrowienie. Ten dzień prowadzi nas w duchu przed grotę Massabielle, byśmy zatrzymując się tam, na modlitwie powierzyli macierzyńskiej opiece Maryi wszystkich chorych, szczególnie tych najciężej doświadczonych cierpieniem na ciele i umyśle.
Również choroba jest wezwaniem do nawrócenia i do całkowitego zawierzenia Chrystusowi, który jest jedynym źródłem zbawienia dla wszystkich ludzi i dla całego człowieka. Niech Matka Boża wyprosi dla każdego z was, drodzy bracia i siostry, pociechę duchową i cielesną.
Jan Paweł II,
Z przemówienia do chorych i ich opiekunów, 11 lutego 1997

Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami (można wymienić swoich bliskich chorych), dotknij ich swoją miłością. Przemień ich lęk i obawy w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Maryjo, Matko wierzących,
Nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami.Modlitwa CCLVII (257)
2012-01-31


Modlitwa za osoby konsekrowane

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź droga wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie.
Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.
Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa.
AmenModlitwa CCLVI (256)
2012-01-24


„...dusza powinna być wierną modlitwie, pomimo udręczeń, oschłości, i pokus, bo od takiej przeważnie modlitwy zależy urzeczywistnienie nieraz wielkich zamiarów Bożych; a jeżeli nie wytrwamy w takiej modlitwie, krzyżujemy to, co Bóg chciał przez nas dokonać albo w nas. Niech słowa te wszelka dusza zapamięta: A będąc w ciężkości dłużej się modli" (Dz. 872).
(DZIENNICZEK św. siostry Faustyny)

„O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie.
Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie
o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (...)
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
(...) Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój” (Dz. 163).
 


Modlitwa CCLV (255)
2012-01-18


Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna.
Z ufnością Cię proszę, abyś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Błogosławionego Papieża Jana Pawła II ukoronował chwałą świętych i nam pozwolił cieszyć się jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą z ufnością Cię błagam.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...Modlitwa CCLIV (254)
2012-01-11


Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.

Pośród wielu dróg w życiu człowieka, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. W rodzinie człowiek przychodzi na świat, wzrasta i rozwija się, uczy wartości. Kościół ogarnia swą macierzyńską troską rodziny, ponieważ dobrze wie, że to właśnie rodzina daje człowiekowi fundament ku pełni człowieczeństwa.

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju (1,1), a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło przewyższające wszystko potwierdzenie: „Tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości”, wszedł w dzieje ludzi poprzez rodzinę: „przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, [...] ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”. Skoro, więc Chrystus „objawia się w pełni człowieka samemu człowiekowi”, czyni to naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w której zechciał narodzić się by wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel znaczną część swego życia pozostawał w ukryciu nazaretańskim, będąc „posłusznym” (por. Łk 2,51) jako „Syn Człowieczy” swej Matce Maryi i Józefowi cieśli. Czyż to synowskie „posłuszeństwo” nie jest już pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu „aż do śmierci” (Flp 2,8) przez które odkupił świat?

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane.1994

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny, uświęcając swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę. Powierzamy Ci nasze rodziny i wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, czysta miłość, szacunek dla życia i zdrowa troska o młodych. Prosimy Cię pokornie, abyś Sługę Twego Papieża Jana Pawła II, niestrudzonego obrońcę praw rodziny, obdarzył chwałą świętych, nas zaś przez niego umocnił łaską... Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...Modlitwa CCLIII (253)
2012-01-03


Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.
Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.
Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.
Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twemu Sercu Wynagrodzić za wszelkie zniewagi wyrządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które pragną Ciebie na wieki wysławiać.
Amen.Modlitwa CCLII (252)
2011-12-27


MODLITWA CZWARTKOWA DUSZKÓW

O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś -
Spojrzyj łaskawie na  nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

Pomnij, że nasze rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały -
Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

O Maryjo, Matko Najmilsza -
Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie -
Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen. 


Modlitwa CCLI (251)
2011-12-19


Módlmy się za Wszystkich, którzy radują się z Narodzenia Chrystusa, żeby nadchodzący czas świątecznych przygotowań był także okresem otwarcia się na przyjęcie Boga do swego serca..Modlitwa CCL (250)
2011-12-12


Modlitwa prośby
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”
Panie, prosimy Ciebie o owocne przeżycie adwentu. Niech czas ten stanie się osobistą tęsknotą za Twoją bliskością, by odkryć, że to TY jesteś najważniejszy. Kierując się słowami Ewangelisty pragniemy prostować ścieżki naszego życia i poprzez adwentowe postanowienia zbliżać się do miłości Nowonarodzonego Chrystusa.


Modlitwa dziękczynienia
Dziękujemy CI Panie za ten szczególny czas, który nam dajesz, abyśmy mogli przygotować się na Twoje przyjście. W tym adwentowym okresie podjęliśmy wyrzeczenia, modlitwy i chęci poprawy swojego postępowania. Dziękujemy Ci za siły i łaski, którymi nas obdarzasz, abyśmy mogli je wypełnić. Dziękujemy CI za nasz Chrzest, Komunię, Bierzmowanie, a w szczególności za sakrament pojednania, który przybliża nas do Ciebie i nadaje sens oczekiwaniu. Dziękujemy Ci za czas, w którym możemy swoje myśli skierować na betlejemska stajenkę, gdzie przychodzisz jako małe, bezbronne dziecko.

Modlitwa uwielbienia
Panie, uwielbiamy Cie w tym czasie radosnego oczekiwania na Twoje przyjście. Wielbimy Cie w tym, że dajesz nam kolejną szansę na nawrócenie, na zatrzymanie się w biegu życia codziennego. Dzięki temu możemy przygotować swoje serce na Twoje przyjście. Uwielbiamy Cie Panie w tym, że przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem . Dajesz nam siebie w ubogim, małym Dziecku, abyśmy łatwiej mogli dostrzec piękno i ogrom Twojej miłości. Uwielbiamy Cię w Twoim narodzeniu, dzięki któremu otworzyłeś nam drogę do zbawienia. Uwielbiamy Cię w tym, że jesteś dla nas Światłością rozświetlającą mroki nocy naszego człowieczeństwa.Modlitwa CCXLIX (249)
2011-12-05


Godzina Łaski
8 grudnia od 12.00 do 13.00

     Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

     "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
     Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
     Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
     Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
     Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
     Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
     Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".
 

Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym dniom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty w Twoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.

Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy. Błagamy Cię, udziel daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Twój Syn na ziemi.

Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.Modlitwa CCXLVIII (248)
2011-11-28


modlitwa na adwent

Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.

Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.

Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.

Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.

Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.Modlitwa CCXLVII (247)
2011-11-21


W Ewangelii według św. Mateusza Jezus mówi do swych uczniów: "Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych;
albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie" (Mt 18,10).

Aniele Stróżu,
który stoisz na straży mojej duszy,
chroń mnie w każdej godzinie życia
od wszelkiego złego,
a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,
abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,
z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.
Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go
wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.Modlitwa CCXLVI (246)
2011-11-14


Pozostań ze mną, Panie,
Twoja bowiem obecność jest mi konieczna,
abym o Tobie nie zapomniał.
Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby
i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem,
bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim Światłem,
bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.
Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazać Twoją wolę.
Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć
Twój głos i iść za Tobą.
Pozostań ze mną, Panie
bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.
Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz,
abym Ci dochował wierności.
Pozostań ze mną, albowiem moja dusza choć taka biedna,
pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.
Pozostań ze mną, Panie Jezu,
albowiem ciemność zapada i dzień się kończy,
to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność,
toteż muszę odzyskać siły by w drodze nie ustać,
stąd też potrzebuję Ciebie.
Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam,
Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli,
Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję
i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania Ciebie.
Miłością mocną, praktyczną, z całego serca - na ziemi,
aby potem zawsze i doskonale miłować Ciebie przez całą wieczność.
AmenModlitwa CCXLV (245)
2011-11-09


Boże,
któryś Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,
racz dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną,
odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.
Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem,
Twojej czci i chwały.
Natchnij mądrością,
jej rządców i przedstawicieli,
karnością i męstwem jej obrońców,
zgodą i sumiennością
w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.
Daj jej kapłanów,
pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.
Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.
Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść,
wszelką osobistą czy zbiorową pychę,
samolubstwo i chciwość,
karmiącą się kosztem dobra publicznego.
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej,
wychowują młodzież,
zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy,
a chroniąc od zepsucia.
Niech ogarnia wszystkich duch,
poświęcenia się i ofiarności,
względem Polski, Ojczyzny naszej,
duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.
Jak jeden Bóg,
tak jedna wiara, nadzieja i miłość,
niech krzepi nasze serca!
Amen.Modlitwa CCXLIV (244)
2011-11-01


Boże, miłosierny Panie, daj duszom zmarłym sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CCXLIII (243)
2011-10-26


W tygodniu Misyjnym módlmy się za wszystkich Misjonarzy i Misjonarki
by Bóg umacniał ich w głoszeniu Słowa Bożego na wszystkich krańcach świata.
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię...

Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, Który nas odkupiłeś cena przenajświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzrokiem biedna ludzkość, któ­ra w znacznej części jest jeszcze pogrążona w mro­kach niewiary. Spraw, by cala ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba prowadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. Przyspiesz, o Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.

Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą, w sens poświęcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i Świeckich rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.Modlitwa CCXLII (242)
2011-10-19


Warto w dniu 18 października, w święto św. Łukasza przypomnieć sobie o zasługach i dobrodziejstwach płynących od lekarzy, sióstr, pielęgniarek, salowych chętnie spieszących z ofiarną pomocą w każdym miejscu i w każdym czasie. Obowiązkiem nas wszystkich jest darzyć służbę zdrowia szacunkiem, zaufaniem i wdzięcznością.

Panie Jezu Chryste, który przeszedłeś przez ziemię, wszystkim czyniąc dobrze, spraw, aby każdy lekarz swoją troskliwością i serdecznością budził w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Spraw, aby pamiętał, że jego praca jest służbą Tobie. Obdarz go zdrowiem, cierpliwością i dobrocią, aby przez jego pomoc wszyscy poznawali dobroć Twoją.
Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął cierpiącego człowieka, spraw, aby wszystkie siostry, pielęgniarki, tak samo troskliwie opiekowały się chorymi. Niech w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa. Obdarz je swoim miłosierdziem, aby z sercem spełniały posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja wyzdrowienia. Obdarzaj je dobrocią, łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem. I spraw, aby okazując miłosierdzie chorym dostąpiły kiedyś Twego miłosierdzia.
Amen.Modlitwa CCXLI (241)
2011-10-12


Modlmy się za nauczycieli i wykładowców by Duch św.obdarzał ich swoimi darami.
Odmówmy dziesiątkę Różańca, Tajemnicę Zesłanie Ducha św.Modlitwa CCXL (240)
2011-10-05


Przeżywamy październik, miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej, w której prosimy Matkę Jezusa Chrystusa, Naszą Matkę, Królową Polski o wstawiennictwo u Boga Miłującego, Wszechmocnego, Miłosiernego, za pośrednictwem syna Jezu Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela, o ŁASKI dla nas, dla naszego Narodu. Polecamy Królowej Polski, duchowej Patronce, Opiekunce, Wspomożycielce losy wszystkich Polaków. Niech zwycięży Miłość, Prawda i Sprawiedliwość. W RÓŻAŃCU jest ratunek, MOC do przemiany serc. Powtórzenia słów sprawiają, że wzrasta ich zrozumienie, otwierają się kolejne drzwi naszego wnętrza i coraz łatwiej i prawdziwiej wypowiadane są prawdziwe słowa Pozdrowienia
Anielskiego wypowiedzianego w chwili zwiastowania:
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS.

Czciciel Maryi, a zarazem żarliwy Propagator Różańca - Ojciec Święty Jan Paweł II — złożył dwie pamiętne wizyty w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowych Pompejach i —dziwnym zrządzeniem Opatrzności — spinają one jakby klamrą cały ten pamiętny pontyfikat, bo zostały złożone zaraz na jego początku (w 1979 r.) i na końcu (w 2003 r).

Podczas tej ostatniej wizyty Ojciec Święty, już ciężko chory, nie mógł wejść o własnych siłach do bazyliki, ale za to obraz Królowej Różańca został wyniesiony na zewnątrz do Niego, a Jan Paweł II poprosił wszystkich zebranych: Módlcie się za mnie teraz i zawsze w tym sanktuarium!. Dopełnił zaś tę myśl w wydanym nieco wcześniej (bo 16 października 2002 r.) liście apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" tymi oto słowami:

O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem! O więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami! O wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię nie porzucimy! Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie Imię, o Maryjo, o Królowo Różańca z Pompejów, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych! Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.Modlitwa CCXXXIX (239)
2011-09-29


 Czyń dobro gdziekolwiek jesteś, aby, każdy mógł powiedzieć: "To jest syn Chrystusa".
Znoś utrapienia, choroby, cierpienia z miłości do Boga i dla nawrócenia biednych grzeszników.
Podtrzymuj słabego, pocieszaj tego, kto płacze (o. Pio)
Litania do Świętego Ojca Pio

Kyrie eleison.Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami
Ozdobo zakonu franciszkańskiego
Niosący światu dobro i pokój
Wybrane naczynie świętości i łaski
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem
Postrachu duchów piekielnych
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego
Nauczający bardziej przykładem niż słowem
Wzorze miłości Boga i bliźniego
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku
Opiekunie cierpiących
Pociecho nieszczęśliwych
Znoszący upokorzenia z cierpliwością
Mężny wśród przeciwności
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa
Wzorze czystości kapłańskiej
Mężu doskonałego posłuszeństwa
Miłośniku życia ukrytego
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa
Możny nasz orędowniku u Boga

Módl się za nami św. Ojcze Pio,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.Modlitwa CCXXXVIII (238)
2011-09-19


Media ogrywają w naszym życiu coraz większą rolę, Kościół często przypomina o zagrożeniach, jakie niosą one dla współczesnego człowieka. Z drugiej jednak strony, widzi w nich także szansę do przekazywania Ewangelii olbrzymiej rzeszy ludzi.
Środki społecznego przekazu stały się nieodłączną częścią współczesnego świata. Ich siła, zasięg i wpływ są coraz większe. Przestrzeń naszego życia coraz bardziej wyznaczają elektroniczne media: telewizja, radio, internet, film. Ich znaczenia nie sposób przecenić, choćby z tej przyczyny, że poświęcamy im bardzo dużo czasu. Dzisiejsze media są źródłem wiedzy, rozwoju, źródłem edukacji, ale również stanowią poważne zagrożenia.

Wszechmogący Boże, Ty w najdoskonalszy sposób podjąłeś dialog z ludzkością, dając jej swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na wszystkie narody, społeczności i osoby komunikujące się ze sobą za pośrednictwem internetu (prasy, radia, telewizji i filmu). Otwórz serca kobiet i mężczyzn różnych ras, religii i kultur, aby korzystając z bogactw techniki, działali w służbie wspólnego dobra i przyczyniali się do tego, żeby życie świata kształtowały pokój i miłość. Prosimy, spraw, aby ich obecność w mediach przynosiła dobre owoce dla nauki i pracy. Niech to, co czynią, przybliża ich do Ciebie i przynosi Ci chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CCXXXVII (237)
2011-09-12


Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu, przyczyń się za nami.
Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni,
Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona,
Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania,
Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna,
Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej,
Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa,
Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę,
Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu,
Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy,
Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!
Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni,
Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej,
Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża,
Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna,
Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna,
Matko Bolesna, składająca Syna do grobu,
Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników.
Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.Modlitwa CCXXXVI (236)
2011-09-08


Panie Jezu!

Wierzymy, że żyjesz, że zmartwychwstałeś,
że jesteś rzeczywiście obecny
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym z nas.
Wielbimy Cię! Chwalimy Cię! Dzięki Ci składamy,
Panie, za to, żeś przyszedł do nas
jako Chleb Żywy, który zstąpił z Nieba,

Ty jesteś pełnią życia!
Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem!
Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych!

Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych,
którzy czytają tę modlitwę, ponieważ dla Ciebie nie istnieje
ani odległość, ani czas, ani przestrzeń.
Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi.

Teraz prosimy Cię. Panie, zmiłuj się nad nami! Spraw, a
by wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele
i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.

Prosimy cię, Jezu, miej litość
nad tymi, którzy cierpią w ciele,
nad tymi, którzy cierpią w sercu,
nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach,
ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego,
co czy nisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej Ziemi.
Zmiłuj się nad nimi, Panie!

Teraz prosimy Cię, Panie, błogosław wszystkich i spraw, aby odzyskali zdrowie.
Aby ich wiara .wzrosła i aby otwarli się na cuda Twej miłości.
Aby oni także stali się świadkami Twojej pomocy i Twojego miłosierdzia.
Prosimy Cię o to, Panie, przez moc Twoich Świętych Ran,
przez Twój Święty Krzyż i Twą Najdroższą Krew.

Uzdrów ich, Panie!
Uzdrów ich ciała!
Uzdrów ich serca!
Uzdrów ich dusze!
Daj im życie w obfitości!

Prosimy Cię o to za pośrednictwem Najświętszej Maryi Bogarodzicy Dziewicy,
Twej Matki, Matki Bolesnej, tej, która była obecna i stała przy Twoim Krzyżu.
Tej, która pierwsza rozważała Twoje Święte Rany i którą nam dałeś za Matkę.
Objawiłeś nam to, że wziąłeś na siebie wszystkie nasze choroby
i że jesteśmy uzdrowieni Mocą Twoich Świętych Ran.

Dziś przedstawiamy Ci w wierze wszystkich chorych,
którzy prosili nas o modlitwę
i prosimy Cię, odbierz im chorobę, a daj im zdrowie.

Prosimy Cię o to, dla Chwały Ojca w Niebie, abyś uzdrowił tych wszystkich chorych.
Spraw, aby wzrośli w wierze i nadziei i aby otrzymali zdrowie dla Chwały Twego Imienia!
Aby Twoje Królestwo nadal rozwijało się coraz bardziej
w ludzkich sercach poprzez znaki i cuda Twojej Miłości.
Prosimy Cię o to, Jezu, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który zbawia.
Ty jesteś Dobrym Pasterzem, a my owcami z Twojej owczarni.
Jesteśmy tak pewni Twojej Miłości, że zanim poznamy
rezultat naszej modlitwy w wierze, mówimy do Ciebie:

Dzięki Ci, Jezu, za to wszystko, co uczynisz w każdym z nich!
Dzięki Ci za tych, których teraz uzdrawiasz!
Za to, że ich nawiedzasz w Twoim Miłosierdziu.
Dzięki Ci za to wszystko, co czynisz poprzez tę modlitwę!Modlitwa CCXXXV (235)
2011-08-31


Drogie Duszki, Szczególną modlitwą otoczmy dzieci i młodzież, rozpoczynające Nowy Rok Szkolny.
Odmówmy Dziesiątek Różańca, Tajemnica Zesłanie Ducha sw.Modlitwa CCXXXIV (234)
2011-08-23


Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Stajemy przed Tobą Matko nasza,
która patrzysz od sześciu wieków
z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
w głębię serc i dusz naszych.
Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.
Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga,
przecennym darem Ojca niebieskiego.
Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego,
trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas.
Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła
wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: Cokolwiek wam każe mój Syn - czyńcie.
Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyźnie naszej i świecie.
Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.Modlitwa CCXXXIII (233)
2011-08-16


Panie, znowu staję przed Tobą
Z całym balastem przeżyć dzisiejszego dnia.
Przychodzę do Ciebie jak do przyjaciela,
Przynoszę z sobą moje problemy i kłopoty.
Proszę, wybacz mi moje złe i nierozważne czyny.
Dopomóż mi czynić dobrze i okazywać
wszystkim ludziom miłość i przyjaźń.
Dziękuję Ci Panie za wszystkie dobre słowa,
uśmiechy, za wszystkie radości.

Dziękuję Ci, Matko Najświętsza, że byłaś dzisiaj przy mnie. Dziękuję za dobro, które udało mi się przy Twojej pomocy uczynić. Ofiaruję Ci cały miniony dzień. Przepraszam za moją niewierność wobec przykazania wzajemnej miłości, za mój egoizm naruszający pokój i zgodę między ludźmi.
A teraz, na czas nadchodzącej nocy, oddaję się ufnie Tobie jak dziecko w ramiona kochającej Matki. Oddaję Ci także wszystkich ludzi, dla których ta noc będzie ostatnią. Bądź, Matko, przy każdym z nas w chwili naszego umierania i ukaż nam owoc Twego życia — Jezusa. Amen.
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!Modlitwa CCXXXII (232)
2011-08-09


Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól, abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryję Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw, abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.

AmenModlitwa CCXXXI (231)
2011-08-02


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.Modlitwa CCXXX (230)
2011-07-26


Dzięki Ci, Boże, za ten dzień przeżyty,
Dzięki Ci, Boże, za każdą godzinę,
Za zdrowie duszy i za ciała siły,
Dzięki za każdą chleba okruszynę.
Tak o dzień jeden życie się skróciło,
Czym się w nim Tobie, Boże, nie zadłużył?
Czy się me serce na lepsze zmieniło?
Czym na Twą łaskę, czy na gniew zasłużył?
Jeślim zawinił, odpuść mi, o Panie!
Przyjm te łzy żalu i poprawy chęci;
Niechaj Twa łaska, Twoje zlitowanie
Na dalszą życia pracę mnie uświęci.Modlitwa CCXXIX (229)
2011-07-19


Panie, pozwól mi ze spokojem ducha spotkać wszystko, co mi niesie każdy dzień. Pomóż mi poddać się Twojej świętej woli.

W każdej chwili dnia ucz mnie i podtrzymuj we wszystkim. Objawiaj swoją wolę dla mnie i dla otaczających mnie ludzi. Jakiekolwiek otrzymałbym dzisiaj wieści, spraw niech je przyjmuję ze spokojem i mocnym przekonaniem, że we wszystkim dzieje się Twoja święta wola.

Kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami, czynami i uczuciami. We wszystkich nieprzewidzianych wypadkach daj, abym pamiętał, że wszystko pochodzi od Ciebie, i że Ty jesteś Panem wszystkiego.

Naucz mnie rozumieć ludzi i z prostotą postępować z każdym, nikogo nie zasmucając i nie wnosząc w jego duszę zamętu.

Panie, dodaj mi sił do znoszenia trudów każdego dnia i do przyjmowania tego, co się wydarzy. Ty sam kieruj moją wolą, przyciągając ją do siebie, i ucz mnie co dzień, jak mam wierzyć w Ciebie, jak cierpieć i jak przebaczać z miłością Twoją w moim sercu.

Panie, wierzę, że zawsze jestem Twój i dziękuję Ci za tę wiarę każdego dnia.Modlitwa CCXXVIII (228)
2011-07-13


MODLITWA ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi,
aby nie marnowali cierpienia, by włączali je w ofiarę Chrystusa.

Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego,
owocnego przeżywania cierpienia,
dodawaj sił i otuchy, pocieszaj,
oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę.

Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna.
Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo.

Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych.
Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.

Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.Modlitwa CCXXVII (227)
2011-07-07


Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym
Przez miłość i wielkie cierpienie
 ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o
 wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie
 Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.Modlitwa CCXXVI (226)
2011-06-28


Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko Boska, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko Miłosierdzia, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko Wszechmocy, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Tronie łaski Bożej, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Pośredniczko naszego zbawienia, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Arko wiecznego pokoju, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Dźwignio w naszych nieszczęściach, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Podporo Kościoła, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Siło naszej wiary, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Potęgo niezwyciężona dla piekła, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Przewodniczko chrześcijan, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Miłośniczko serc czystych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Kotwico naszej nadziei, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Ucieczko uciśnionych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Opatrzno0ści ubogich, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Umocnienie słabych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Uzdrowienie chorych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Pocieszycielko utrapionych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Obronicielko grzeszników, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Porcie rozbitków, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Nadziejo zrozpaczonych, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Opiekunko rodzin, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Strażniczko młodzieży, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Podporo wdów, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Matko sierot, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Zbawienie umierających, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Pani naszych losów, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Bramo do przybytków niebieskich, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Królowo nieba i ziemi, udziel nam Twej nieustającej pomocy
Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. O Maryjo udziel nam Twej nieustającej pomocy!
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.
Módlmy się: Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią, wspieraj Kościół święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo umierającym. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Amen.Modlitwa CCXXV (225)
2011-06-21


Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.Modlitwa CCXXIV (224)
2011-06-14


Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość. Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.

Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek. Pozdrawiam Cię, o Serce nieporównanej dobroci. Serce wspaniałe, oświeć mnie! Serce najmilsze, zapal mnie! Serce kochające, działaj we mnie! Serce miłosierne, przebacz mi! Serce najpokorniejsze, odpocznij we mnie! Serce najcierpliwsze, przemień mnie! Serce najlepsze, pobłogosław mnie! Serce spokojne, uspokój mnie! Serce najpiękniejsze, zachowaj mnie! Serce najdoskonalsze, uszlachetnij mnie! Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj mnie! Serce błogosławione, popraw mnie! Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości, ulecz mnie!

O Maryjo, nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki. Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie. Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach. Amen.Modlitwa CCXXIII (223)
2011-06-08


Pomnij, o Boskie Serce Jezusa,
na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze, i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich. Nie od-rzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie, upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw, jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, w swym nie-skończonym dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości. Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen.

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.

bł. Józef Sebastian PelczarModlitwa CCXXII (222)
2011-05-31


AKT POŚWIĘCENIA RODZIN SERCU JEZUSOWEMU

Boskie Serce Jezusa, poświęcamy Ci nasza rodzinę. Spraw, by zrodzona z sakramentu przez Ciebie ustanowionego była żywym obrazem Twojego zjednoczenia z Kościołem; spraw, aby była Wieczernikiem miłości i modlitwy, gdzie wzajemna miłość wyraża się w umiejętności pomocy jedno drugiemu, poświęcania się dla siebie z ta sama ofiarnością i ta sama miłością, z którą Ty poświęciłeś się dla Kościoła i dla naszych dusz.

Ochraniaj naszą rodzinę w niebezpieczeństwach, pomagaj jej w przeciwnościach, pocieszaj w uciskach, udzielaj jej tego, co niezbędne w jej potrzebach materialnych i duchowych.

Twoje błogosławieństwo i Twoja miłość niech spoczną na niej na zawsze, aby zjednoczona z Tobą w niebie na wieki wychwalała nieskończoną dobroć Twego serca tak skorego do miłości. Amen.

 

Modlitwa CCXXI (221)
2011-05-24


Modlitwa za Mamę
Dziękuję Ci Boże Ojcze za moją Mamę ... .
Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.
Błogosław ją nieustannie;
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.
Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doświadcza Twojej miłości.
Błogosław Boże mojej Matce.

Najświętsza Matko Chrystusowa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece. Amen.
 


Modlitwa CCXX (220)
2011-05-17


Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata.
Ty jesteś Matką pięknej miłości,
Ty jesteś Matką Jezusa,
źródłem wszelkiej łaski,
zapachem każdej cnoty,
odbiciem wszelkiej czystości.
Jesteś radością w płaczu,
zwycięstwem w boju,
nadzieją w śmierci.
Jakże słodki jest smak
Twego imienia na naszych ustach,
jakże subtelna harmonia
w naszych uszach,
jakież upojenie w naszych sercach!
Ty jesteś szczęściem cierpiących,
koroną męczenników,
pięknością dziewic.
Błagamy Cię,
oddaj nas po tym wygnaniu
na własność Twego Syna, Jezusa.
Amen

1 maja 1979
Jan Paweł IIModlitwa CCXIX (219)
2011-05-09


MODLITWY DO MATKI BOŻEJ
zalecane przez O. Pio
O skarbnico niebieska wszystkich łask, Matko Boga i Matko moja, Maryjo! Ty jesteś Córką Ojca Przedwiecznego i masz przystęp do Jego mocy i potęgi. Ulituj się nad moją duszą i wyjednaj te łaski, o które tak gorąco proszę...
Zdrowaś Maryjo...

O Szafarko najlitościwsza łask Bożych, Najświętsza Maryjo Dziewico! Ty jesteś Matką Przedwiecznego Słowa Wcielonego, które Cię ukoronowało swą niezgłębioną Mądrością, wejrzyj na wielkość mego cierpienia i wyjednaj u tronu Bożego tę łaskę, której tak potrzebuję...
Zdrowaś Maryjo...

O najukochańsza Szafarko Łask Bożych, Oblubienico Niepokalana Przedwiecznego Ducha Świętego, Najświętsza Dziewico Maryjo, Tyś otrzymała od Boga ten dar, że swym litościwym sercem z taką miłością obejmujesz nieszczęścia ludzkie, że nie możesz powstrzymać się od pocieszania uciśnionych; okaż swoje współczucie dla utrapień mej duszy i ciała, i wyjednaj u Pana, od którego wszelkie dobro pochodzi tę łaskę, której tak oczekuję ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci...
Zdrowaś Maryjo...

O Matko moja, Skarbnico łask, Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych, Nadziejo tych, którzy rozpaczają i potężna Wspomożycielko chrześcijan. W Tobie całą moją ufność pokładam z całą pewnością, że otrzymasz od Jezusa łaskę, której tak usilnie pragnę, o ile będzie ona pożyteczna dla mojej duszy. Amen.Modlitwa CCXVIII (218)
2011-05-02


Litania do bł. Jana Pawła II
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo Sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa CCXVII (217)
2011-04-26


Wielokrotnie mogliśmy obserwować jak ludzie lgnęli do papieża, chcieli spojrzeć mu w oczy, dotknąć jego dłoni. Wyjątkowe były sytuacje, kiedy jakiemuś dziecku udało się dostać do Jana Pawła II, a on brał je na ręce i przytulał. Dzieci wyczuwały, że papież jest kimś bardzo bliskim. Tej spontaniczności dziecka potrzeba dziś każdemu z nas. Gdy dorastamy zaczynamy kalkulować co wypada, a co nie, co inni powiedzą, jak nas ocenią. Jednak wiary nie można przyjąć rozumowo, trzeba ją przyjąć swym sercem. Nie bójmy się podstawy dziecięctwa duchowego, nie bójmy się zaufać Bogu, tak jak dziecko ufa bezgranicznie swemu ojcu i pamiętajmy, ze poprzez modlitwę, Eucharystię czy spowiedż możemy przytulić się do najlepszego Ojca i poczuć się bezpiecznie w Jego ramionach...
 
Ojcze nieskończenie dobry, Panie nieba i ziemi, którego chwałę, moc i miłość głosi całe stworzenie, chóry Aniołów i wszyscy Święci. Ty w swoim wielkim miłosierdziu pochyliłeś się nad nędzą człowieka i zesłałeś nam Jezusa, swego Syna, naszego Brata i Przyjaciela, aby nas odkupił i usynowił.

Dzięki Ci składamy za Twojego sługę, papieża Jana Pawła II, w którego życiu tak mocno zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całego siebie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się żywym obrazem Dobrego Pasterza, a podążając wiernie drogą Ewangelii był wzorem chrześcijańskiego życia.

Niech dzieci Kościoła, przygotowując się na dzień jego beatyfikacji, odkryją na nowo radość, jaką daje wiara, odzyskają moc płynącą z karmienia się słowem Bożym i sakramentami, odczują pokój serca poddanego Twojej woli. Niech trwałym owocem Twojego daru, jakim jest wyniesienie do chwały ołtarzy Wielkiego Rybaka przełomu tysiącleci, będzie szerokie otwarcie drzwi Kościoła i objawienie jego matczynej miłości do wszystkich ludzi, zwłaszcza do ubogich, maluczkich, cierpiących na duchu i ciele, zagubionych na drogach życia.

Niech nas wspiera wstawiennictwo nowego Błogosławionego, abyśmy po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania mogli wejść do mieszkania w niebie i zjednoczeni ze Świętymi wychwalali Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 


Modlitwa CCXVI (216)
2011-04-19


W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Jest to dzień, kiedy cała wspólnota uczniów Chrystusa gromadzi się w kościołach, tak jak uczniowie z Chrystusem na Ostatniej Wieczerzy. Każdy z nas uczestniczy w tych samych wydarzeniach, co Apostołowie. Chrystus każdego nas zaprasza do wspólnoto stołu. Chrystus weźmie do rak chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i swoją Krew. Jednak zanim odejdzie zostawia nam testament miłości.
Drugim akcentem tego dnia jest wspomnienie ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Jesteśmy wezwani do modlitwy i dziękczynienia za kapłanów. Za tych, którzy odpowiedzieli na głos Boga, aby pójść za Nim.
Trzecim akcentem Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej jest przykazania miłości. Miłość, która służy, która daje się w ofierze i nie cofa się przed śmiercią. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem…

Bądź uwielbiony Panie za dar kapłaństwa w Kościele.

Bądź uwielbiony za naszych braci kapłanów.

Prowadź ich przez kapłańskie życie drogą świętości.

Uświecaj ich, napełniaj ogniem Ducha Świętego.

Ochraniaj i prowadź swoją mocą.Modlitwa CCXV (215)
2011-04-12


Módlmy się za wszystkich chorych.
 
"Wszystkie utrapienia życia mogą stać się znakami i obietnicami przyszłej chwały: "cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały" (Jan Paweł II, 1994; I P 4,13).

       Módlmy się, aby chorzy i cierpiący, a także wszyscy ludzie odkryli w krzyżu Chrystusa sens cierpienia.
      (Poleć teraz swoje intencje...)

    Ojcze nasz... Pod Twoją obronę... Chwała Ojcu...

    Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który głuchym słuch przywracałeś,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który niemym otwierałeś usta,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna,   zmiłuj się nad nami
    Panie, który w swej niepojętej dobroci pragniesz wszystkich zbawić,   zmiłuj się nad nami
    Panie, Boże, wspomożycielu i obrońco nasz,   zmiłuj się nad nami

    Od bezużytecznych skarg,    zachowaj nas
    Od wspomnień budzących niepokój,    zachowaj nas
    Od lęków zwątpienia,    zachowaj nas
    Od nagłej i niespodziewanej śmierci,    zachowaj nas
    Od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych sakramentów,    zachowaj nas

    Przez nadzieję naszego zmartwychwstania,    przemień nas
 
       Módlmy się,
       Udziel, Panie, swojemu ludowi obfitości swego błogosławieństwa; daj mu zdrowie duszy i ciała; obdarz pełnią braterskiej miłości i spraw, aby zawsze był Tobie oddany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
       Maryjo przeczysta, błogosławiona między niewiastami, Matko Chrystusa i Matko ludzi, stoimy przed Tobą jak Bernadeta i prosimy Cię przepełnieni ufnością, pomóż nam zachować serce wolne i otwarte na biednych, doznawać Bożej czułości w modlitwie, mieć pełen udział w budowie Kościoła.

       Przez Ciebie prosimy Jezusa, Twego Syna: w swej łasce niech nas uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości, niech każdego z nas uczyni radosnym świadkiem swojej Ewangelii. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa CCXIV (214)
2011-04-05


Panie,
dzień się już nachylił,
zostań z nami.
Zostań, by oświecić nasze wątpliwości
i nasze lęki.
Zostań, abyśmy mogli wzmocnić
nasze światło Twoim.
Zostań, aby pomóc nam
być solidarnymi i wspaniałomyślnymi.
Zostań, abyśmy umieli w świecie,
w którym tak mało wiary i nadziei,
zachęcać się nawzajem
i rozsiewać wiarę i nadzieję.
Zostań,
abyśmy i my mogli nauczyć się od Ciebie,
jak być światłem dla innych młodych ludzi
i dla świata.

Jan Paweł IIModlitwa CCXIII (213)
2011-03-29


Wznosimy nasze modły i mówimy wspólnie: Aby wszyscy stanowili jedno!

Módlmy się, aby od tej chwili chrześcijanie dawali wspólne świadectwo w służbie Twojego Kościoła.
Aby wszyscy stanowili jedno!

Módlmy się, aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie zjednoczyły się w dążeniu ku całkowitej jedności.
Aby wszyscy stanowili jedno!

Módlmy się, aby mogła się urzeczywistnić pełna jedność wszystkich chrześcijan i żeby Bóg był wielbiony przez wszystkich ludzi w Chrystusie, naszym Panie.
Aby wszyscy stanowili jedno!

Módlmy się, aby wszystkie ludy ziemi przezwyciężyły konflikty i egoizm oraz znalazły pełne pojednanie i pokój w Królestwie Bożym.
Aby wszyscy stanowili jedno!

Módlmy się: pamiętaj, Panie, o Twoim Kościele, wybaw go od wszelkiego zła, udoskonalaj w swojej miłości, uświęcaj i chroń przez „czteroma wiatrami” w swoim Królestwie, które dla niego przygotowałeś. Bo Twoja jest potęga i chwała na wieki wieków. Amen.

23 stycznia 1980
Jan Paweł IIModlitwa CCXII (212)
2011-03-22


Drogie Duszki, módlmy się o pokój dla świata.
 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

     Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

     Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

     Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby.

     Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.Modlitwa CCXI (211)
2011-03-14


Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

       Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

       O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia...

       Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Modlitwa CCX (210)
2011-03-08


Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrześcijanin'. Ucz mnie iść za Twoim przykładem.
Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.
Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie, umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego Zmartwychwstania.
Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym mógł wzrastać w świętości w Twojej nieustannej trosce.
Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie.
Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności,
jaką mi dałeś na Chrzcie
Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili.
Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania,
abym przyniósł w przyszłości owoc cierpliwości.
Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości.
Amen.Modlitwa CCIX (209)
2011-03-01


Drogie Duszki, pomódlmy się za wszystkich tych którzy prosili nas o
modlitwę.
Proszę o modlitwę za moją żonę Duszyczkę Renatę Ś.
Robert

Modlitwa za chorych
Chwała Ojcu, i Synowi
i Duchowi Świętemu -
jak była na początku, teraz,
zawsze i na wieki wieków.
Amen

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory;
przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to,
co uważa za najważniejsze dla siebie.
Ty, o Boże, wprowadź w jego serce te słowa:
"Najważniejsze jest zdrowie duszy!"
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola:
jeśli chcesz by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie;
jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nami, którzy się za nim wstawiamy;
oczyść nasze serca,
abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie.
Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu,
niech się w nim wypełni Twoja Święta wola,
niech przez niego zostanie objawione Twoje święte Imię;
pomóż mu odważnie dźwigać krzyż.

Amen.
 
  
Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2021