Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2024-07-12 17:41:50 Aktualizacja dnia: 2024-06-01 09:35:27
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 18 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2023 i 17 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Duszyczka Renia S
proponuje
połączmy naszą Duszkową Wspólnotę poprzez wspólną modlitwę


Część I
(powrót do części aktualnej)


Modlitwa LII
2008-02-27

Drogie Duszki, w ten Wielki Post znajdźmy czas by głębiej zastanowić się
nad sobą..., nad swoim życiem.

Litania pokutna

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Panie wcielony, zmiłuj się nad nami.
Miłośniku dusz, zmiłuj się nad nami.
Zbawco grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Który przyszedłeś szukać tych, co zginęli, zmiłuj się nad nami.
Który pościłeś dla nich przez czterdzieści dni i nocy, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją czułość dla Adama po jego upadku, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją wierność dla Noego w arce, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją pamięć o Locie zagubionym wśród grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoje miłosierdzie dla Izraelitów na pustyni, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoje przebaczenie Dawidowi skruszonemu, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją cierpliwość wobec grzesznego Achaba w jego upokorzeniu, zmiłuj się nad nami.
Przez podźwignięcie z upadku Manassesa, kiedy żałował, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją cierpliwość wobec mieszkańców Niniwy, kiedy w worach legli w popiele, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoje błogosławieństwo dla Machabeuszów, którzy pościli prze bitwą, zmiłuj się nad nami.
Przez wybranie Jana, który kroczył przed Tobą jako głosiciel pokuty, zmiłuj się nad nami.
Przez świadectwo, jakie dałeś o celniku, który pochyliwszy głowę bił się w piersi swoje, zmiłuj się nad nami.
Przez powitanie syna marnotrawnego, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją łagodność wobec niewiasty z Samarii, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją łaskawość wobec Zacheusza, która go skłoniła do poprawy, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją litość dla niewiasty cudzołożnej, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoją miłość do Magdaleny, która wiele umiłowała, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoje upominające wejrzenie, po którym Piotr zapłakał, zmiłuj się nad nami.
Przez Twoje wspaniałomyślne słowa do łotra na krzyżu, zmiłuj się nad nami.
My, grzeszni, błagamy Ciebie, usłysz nas.
Abyśmy umieli sami siebie osądzić i przez to uniknęli Twojego sądu, usłysz nas.
Abyśmy wydali dobre owoce pokuty, usłysz nas.
Aby grzech nie królował w naszych ciałach śmiertelnych, usłysz nas.
Abyśmy z lękiem i drżeniem pracowali dla naszego zbawienia, usłysz nas.
Synu Boży, usłysz nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,Chryste, wysłuchaj nas.
Panie, usłysz modlitwę naszą,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:
Udziel, błagamy Cię, Panie, Twoim wiernym przebaczenia i pokoju, aby byli oczyszczeni ze wszystkich występków i mogli służyć Tobie w pokoju ducha, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwa LI
2008-02-20

Drogie Duszki, polećmy w modlitwie wszystkich chorych i cierpiących,
módlmy się w intencjach nam polecanych
http://www.duszki.pl/serendipity/index.php?/categories/2-INTENCJE-MODLITWY

Litania do Matki Bożej Bolesnej
Maryjo - Matko Bolesna, ogłoszona na Kalwarii naszą matką - otaczaj macierzyńską opieką wszystkich cierpiących,
Maryjo - Matko Ukrzyżowanego Jezusa - naucz nas widzieć w cierpiących braciach umęczonego Chrystusa,
Maryjo - stojąca pod krzyżem każdego cierpiącego człowieka - naucz nas trwać przy cierpiących i współcierpieć z nimi,
Maryjo - Matko cierpiących - wyjednaj wszystkim cierpiącym łaskę owocnego przeżywania cierpienia,
Maryjo - mężnie trwająca pod Krzyżem swego Syna uproś nam męstwo w cierpieniu,
Maryjo - Mistrzyni cierpiących - naucz nas po chrześcijańsku przeżywać cierpienie,
Maryjo - której serce przeniknął miecz boleści - wyjednaj nam światło zrozumienia zbawczych wartości cierpienia,
Maryjo - Matko cierpiącego Odkupiciela - naucz nas współcierpieć z Chrystusem dla przybliżenia Królestwa Bożego,
Maryjo - Współcierpiąca z Jezusem -ucz nas dopełniać w naszym ciele, czego nie dostaje męce Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół,
Maryjo - pragnąca zbawienia każdego człowieka - naucz nas przyjmować, znosić i ofiarować nasze cierpienia dla zbawienia świata,
Maryjo - Królowo Męczenników i Królowo Apostołów pomagaj nam w apostolskim przeżywaniu cierpienia.
.


Modlitwa L
2008-02-15

Drogie Duszki, znajdźmy czas by ze skupieniem
wpatrzeć się w Oblicze Chrystusa i adorować Jego Rany.

Litania do Pięciu Ran Jezusa Chrystusa

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem,
Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś,
Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżową za nasze występki,
Jezu, u którego od stóp aż do głowy nic bez ran nie pozostało,
Jezu, przez którego rany zostaliśmy uzdrowieni,
Jezu, który cały świat krwią Twoją pojednałeś,
Jezu, który nas Krwią Twoją wybawiłeś i ze skarbca Ojcowskiej łaski uzyskałeś dla nas odpuszczenie grzechów,
Jezu, który nas krwią na Twoich rękach zapisałeś,
Jezu, który ukazałeś nam drogę zbawienia Twoimi przebitymi nogami,
Jezu, z którego rozwartego boku wypłynęły krew i woda,
Jezu, który ukazałeś po Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu znamiona ran Apostołom,
Jezu, który w ostatnim dniu sądu rany Twoje sprawiedliwym na pocieszenie a potępionym na postrach pokażesz,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.
Od niewdzięcznego i nieczułego serca,
Od nieufności i oziębłości,
Od niecierpliwości w trudnościach,
Od wszelkiej złej żądzy,
Od niebezpiecznych pokus,
W godzinę śmierci,
Przez mękę Twoją,
Przez boleści Twoje.


My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Jezu.
Aby przez Twoich pięć ran zostały zgładzone przestępstwa naszych zmysłów, prosimy Cię,
Aby Twoje przebite ręce kierowały sprawami naszych rąk według woli Boskiej i doprowadziły je do szczęśliwego kresu, prosimy Cię,
Aby rana Twego boku była dla nas miejscem schronienia, prosimy Cię,
Aby spływające z rany Twego boku krew i woda stały się dla nas źródłem zbawienia i wiecznego szczęścia, prosimy Cię,
Abyśmy z Magdaleną mogli łzami pokuty obmywać Twoje nogi, prosimy Cię,
Abyśmy kierowali nasze kroki według Twego Słowa i nigdy nie schodzili ze ścieżki przykazań, prosimy Cię,
Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć pomoc i ulgę w Twoich pięciu ranach, prosimy Cię,
Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu ran, oddali ducha na śmiertelnym łożu i w pokoju, prosimy Cię,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Przebodli ręce i nogi Jego.
A jeden z żołnierzy przebił Mu bok.

Módlmy się: Boże, Ty przez mękę Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy, pokornie Cię błagamy; spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa XLIX
2008-02-06

Drogie Duszki z okazji zbliżającej się 150 rocznicy
objawień w Lourdes polećmy Matce Bożej nas samych.

Litania do Matki Bożej z Lourdes
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Panno, objawiona w Lourdes, módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę, módl się za nami.
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło, módl się za nami.
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach, módl się za nami.
Święta Panno, ogłaszająca się "Niepokalanym Poczęciem", módl się za nami.
Córko Niepokalana Boga Ojca, módl się za nami.
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Oblubienico Niepokalana Ducha Św., módl się za nami.
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości, módl się za nami.
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego, módl się za nami.
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa, módl się za nami.
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego, módl się za nami.
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego, módl się za nami.
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi, módl się za nami.
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem, módl się za nami.
Powiernico Niepokalana łask Bożych, módl się za nami.
Gwiazdo morza Niepokalana, módl się za nami.
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego, módl się za nami.
Różo Niepokalana wśród cierni, módl się za nami.
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym, módl się za nami.
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości, módl się za nami.
Przyczyno Niepokalana naszej wiary, módl się za nami.
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości, módl się za nami.
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia, módl się za nami.
Światło Niepokalane Aniołów, módl się za nami.
Chwało Niepokalana Proroków, módl się za nami.
Nauczycielko Niepokalana Apostołów, módl się za nami.
Potęgo Niepokalana Męczenników, módl się za nami.
Opiekunko Niepokalana Wyznawców, módl się za nami.
Radości Niepokalana w Tobie ufających, módl się za nami.
Obrono Niepokalana grzeszników, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.Modlitwa XLVIII
2008-01-30


Drogie Duszki, módlmy się w intencjach nam polecanych

http://www.duszki.pl/serendipity/index.php?/archives/3-INTENCJE-MODLITWY.html#comments


Litania kochających Jezusa

Jezu, nie zwlekaj dłużej,
Chryste, usłysz nas,
Jezu, nie zwlekaj dłużej.

Chryste, zejdź ku nam niżej, Jezu, nie zwlekaj dłużej:
Z Bogiem Ojcem, którego się lękamy, pojednaj nas;
Ducha Świętego, którego pojąć nie możemy, wytłumacz nam;
Matkę Twoją, która człowiekiem była jak i my, włącz na zawsze w krew naszą;
Wszystkich Świętych, braci dalekich i obcych, zaszczep nam.

Za to, że Ciebie zrozumieć tak łatwo - kochamy Cię, Jezu!
Za to, że Twoja prawda o tym, co dobre, a co złe, nigdy się nie zmienia,....
Za to, że pomazańcy Twoi, grzeszni czy cnotliwi, zawsze do Ciebie nas wiodą,...
Za to, że co dzień czegoś nowego od Ciebie można się nauczyć,...
Za to, że dniem i nocą, zimą i latem zawsze jesteś jednaki,...
Za to, że bez Ciebie żyć niepodobna,...
Za to, żeś cierpiał od swoich i od swoich byłeś zamęczony,...
Za to, że przebaczyłeś sędziom, katom i ludowi, Za to, żeś Ty jeden nas nigdy nie zawiódł,...
Za to, żeś został z nami na pobojowisku, gdy nas wszyscy opuścili,...
Za to, żeś poszedł z nami na najdalsze wygnania, Za to, że chleb Twój żywił nas, gdy innego nam skąpiono,...
Za to, że krucyfiks Twój, gdy nań spojrzeć, taką ulgę przynosi,...
Za to, że w Tobie jest cisza, pogoda i pewność, Za to, że jesteś z nami przeciwko nam samym,...
Za to, że niewierzący nieraz bliższy jest Ciebie, niż pobożny,...
Za to, że przemawiasz do nas zawsze, gdy nadsłuchujemy,...
Za to, że można Ci wyznać najcięższe zbrodnie, a Ty się nie zgorszysz,...
Za to, że zbawiasz także szpiega, sprzedawczyka i zdrajcę,...
Za to, że Cię można opuścić i zawsze droga do Ciebie zostaje otwarta,...
Za Twoje narodzenie w stajence,...
Za Twój warsztat ciesielski przy Józefie,...
Za palestyńskie ścieżeczki, którymiś chadzał,...
Za Twoje przypowieści, którymiś nas otoczył,...
Za to, że kochasz nas więcej niż którykolwiek z bliskich,...
Za to, że będziesz z nami przy skonaniu,...

Bądź nam miłościw, nie przestawaj nas kochać, Jezu.
Bądź nam miłościw, zejdź ku nam niżej, Jezu.
Bądź nam miłościw, nie zwlekaj dłużej, Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków;

Amen.Modlitwa XLVII
2008-01-23


Drogie Duszki, w ten czwartek módlmy się za rodziny,
w których panuje niezgoda, alkoholizm i przemoc.

- O pokój dla tych rodzin. Zdrowaś Mario...
- O wyzwolenie się z nałogu alkoholizmu. Ojcze nasz...
- O miłość, opiekę i ciepły dom, by dzieci nie cierpiały. Aniele Boży...
Panie Jezu spojrzyj na rodziny, które zgubiły właściwą drogę, spraw by wróciły do Ciebie.
Najświętsza Rodzino z Nazaretu módl się za nami. Amen.Modlitwa XLVI
2008-01-16


Drogie Duszki, w ten czwartek pomódlmy się w intencjach nam poleconych,
a także za naszą Wspólnotę byśmy coraz lepiej służyli bliźnim.

Odmówmy dziesiątkę różańca
Tajemnica Ustanowienia Eucharystii.Modlitwa XLV
2008-01-09


Drogie Duszki, pomódlmy się za chorych i cierpiących.
Szczególnie prośmy za dotkniętych chorobą nowotworową.

O wielka Matko Boga! Ty, co jesteś uzdrowieniem chorych i Lekarką wszelkiej niemocy!
Przybądź na ratunek... ciężką chorobą złożonemu, za którym gorące prośby do Twego serca zanosimy.
 O Pocieszycielko strapionych! Ześlij promień nadziei rodzinie zatroskanej, choremu zaś daj upragnioną łaskę zdrowia,  o ile to wyjdzie ku pożytkowi jego duszy. O Wspomożenie Wiernych! Podźwignij rychło z łoża boleści tę ofiarę nawiedzenia Pańskiego, jeśli jest wola Boża, a wdzięcznym sercem opowiadać będziemy cuda Twej dobroci i wielbić Imię Twoje. Amen.

Za Renię (znajomą Duszyczki ReniS) - która miała w dniu dzisiejszym (01.09.) poważną operację na nowotwór żuchwy.

Także w dniu dzisiejszym o 19.00 odbędzie się msza o uzdrowienie Marysi Oleś. Jej ocalenie jest w rękach Boga.

O zdrowie ojca Duszyczki Oli.


Modlitwa XLIV
2008-01-02


Modlitwa zaproponowana przez Duszyczkę Basię-Mysię
W ten czwartkowy dzień polecajmy naszemu Panu  w naszych osobistych modlitwach wszystkich grzeszników na całym świecie, o łaskę nawrócenia o szybki powrót na drogę Pana, by nie było za późno dla nich i by Brama Niebieska nie zamknęła się przed nimi w dniu Sądu Ostatecznego.Modlitwa XLIII
2007-12-26


Modlitwa zaproponowana przez Duszyczkę Irenkę
W czwartek, poprzedzający Niedzielę Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa, módlmy się wspólnie:
- za rodziny, które nie znają Boga, aby otworzyły się na Niego,
- za rodziny rozbite, aby Bóg był Tym, który pomożeje scementować na nowo, a małżnkom pomoże darzyć się szacunkiem
- za rodziny wielodzietne, aby Bóg je wspomagał, zaś serca i ręce ludzi otworzył na ich potrzeby
- za rodziny, które oczekują potomstwa, by cieszyły się z rychłego przyjścia na świat dziecka i dobrze przygotowały się do rodzicielstwa,
- za rodziny, które spieszą z pomocą innym, aby dobry Bóg był dla nich nagrodą.Modlitwa XLII
2007-12-19


Drogie Duszki, oczekując na Narodzenie naszego Zbawiciela przygotujmy się na ten radosny czas, oczyśćmy nasze serca, bądźmy dla innych światłem, które zaprowadzi ich do Betlejem.

Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzieła Odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci "opuścić śliczne niebo i obrać barłogi", aby nas uczynić dziećmi Bożymi. "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć. Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie, w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

 Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o dawanie świadectwa wierze - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o łaskę miłowania Ciebie - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o miłość w naszych rodzinach - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o łaski potrzebne nam do zbawienia - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o łaskę pełnienia Twojej woli - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
o łagodność i cierpliwość - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o pokorę i prostotę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
o dar dobrej modlitwy - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
o pokój dla świata - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
o światło dla sprawujących władzę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o ulgę dla cierpiących - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o pociechę dla płaczących - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
 o otuchę dla wątpiących - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus 

 Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić...

 Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

 Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.Amen.

 

Modlitwa XLI
2007-12-12


Dzis ponownie proszę - módlmy się o zdrowie naszej niezastąpionej Duszyczki, a jednocześnie Przyjaciółki - Reni S.
Prośmy Boga o Jej szybki powrót do zdrowia i sił.
Duszek ZbyszekModlitwa XL
2007-12-05


Dzis ponownie proszę - módlmy się o zdrowie naszej niezastąpionej Duszyczki, a jednocześnie Przyjaciółki - Reni S.
Prośmy Boga o Jej szybki powrót do zdrowia i sił.
Duszek ZbyszekModlitwa XXXIX
2007-11-28


Módlmy się proszę o zdrowie naszej niezastąpionej Duszyczki, a jednocześnie Przyjaciółki - Reni S.
Prośmy Boga o Jej szybki powrót do zdrowia i sił.
Duszek ZbyszekModlitwa XXXVIII
2007-11-21

Drogie Duszki, w kolejny czwartek listopada polecajmy w modlitwie 
zmarłych, szczególnie tych, którzy bardzo potrzebują modlitwy.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w
niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic
Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności
swoich Świętych

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich,
oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne odpoczywanie.Modlitwa XXXVII
2007-11-14


Drogie Duszki, w ten czwartek módlmy się za nas samych, polecajmy tych,
którzy prosili nas o modlitwę, a szczególnie zmarłych.

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca,
 że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał
 w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a także nad duszami
 cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze wszystkich swoich sił.
Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą proszę przez ich wstawiennictwo.
 Miej litość nade mną i nad biednymi duszami w czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz w czyśćcu cierpiących,
uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie !
Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami !Modlitwa XXXVI
2007-11-07


Drogie Duszki, w kolejny czwartek listopada polecajmy wszystkich zmarłych
i módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące.


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ZA DUSZE W CZYŚĆCU

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze,
które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego
 Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą
 zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce,
Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały
i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia.
Wszak są to Twoje dzieci, proszę bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.Modlitwa XXXV
2007-10-31

Drogie Duszki, we wszystkie czwartki listopada módlmy się za zmarłych,
polecajmy Bogu naszych bliskich zmarłych, a także tych, którzy prosili
nas jako Wspólnotę o modlitwę.

Polecajmy wszystkich zmarłych z
http://www.duszki.pl/serendipity/index.php?/archives/3-Zapalmy-znicz-za-naszych-bliskich-zmarych.html

http://www.duszki.pl/serendipity/index.php?/archives/3-Zapalmy-znicz-za-naszych-bliskich-zmarych.html#comments

Proszę o modlitwę za zmarłą tragicznie Natalię.

Proszę o modlitwę za zmarłą babcie Helenę oraz zmarłego tate Sylwestra;
pozostaną oni w mym sercu do końca mych dni.

Proszę o modlitwę za zmarłego brata Zdzisława i tate Czesława

za moją kochaną mamę Barbare proszę o modlitwę

Prosze o modlitwe za:

Wszystkich zmarlych
Dusze w czyśćcu cierpiace
Dusze zmarle

Za babcie Marianne
Za babcie Tekle
Za dziadka Wladyslawa
Za dziadka Alfonsa
Za dziadka Henryka

Za wujka Otto
Za wujka Huberta
Za Teodora

Za kolege Tomka

Zapalam znicz i modle się o radość wieczną dla Basi i Stanisławy.

Proszę o otoczenie modlitwą zmarłej, mamy mojej przyjaciółki oraz moich
pradziadków

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie...


KORONKA ZA DUSZE ZMARŁYCH

-W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

-na trzech początkowych paciorkach:
Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.

-na małych paciorkach 10 razy:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

-zakończyć znakiem krzyża i modlitwą:
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę,
abyś ją przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące.Modlitwa XXXIV
2007-10-24


Drogie Duszki, w czwartkowej modlitwie módlmy się do Maryi,
polecajmy nas samych, oraz wszystkie intencje
powierzone naszej Wspólnocie Duszków.

Wołanie do Matki Bożej, Maryi 

O Matko Boga,
w Tobie nasz Ojciec znalazł upodobanie,
w Tobie Syn Boży obrał mieszkanie,
w Tobie Duch Święty, który Cię ocienił,
objawił Matkę Boga.
Przez Ciebie, Boża Rodzicielko,
Bóg pojednał się z nami w niebie i na ziemi.

Matko Boga, nadziejo nasza,
przyjaciółko sierot, orędowniczko pielgrzymów,
radości strapionych, która się wstawiasz
za uciśnionymi i ubogimi;
Ty, która znasz naszą nędzę, uwolnij nas!
Wyśpiewałaś przecież, że Pan Bóg
głodnych nasycił dobrami, a bogaczy odprawił.
O Matko Boga, strzeż nas i ochraniaj
przez wszystkie wieki!

O Panno, Matko Boga,
Ty przyniosłaś światłu niedostępne Światło,
rozjaśnij swoim blaskiem mroki mego serca
i podaj mi rękę, by mi towarzyszyć
na drodze zbawienia oddając Bogu wieczną chwałę.

Matko Boga, która jesteś z Synem
w matczynej bliskości,
wstawiaj się nieustannie za nami,
bo tylko Ciebie my, chrześcijanie,
możemy zaofiarować Bogu jako miłą Mu ofiarę.
O czysta Matko Boga,
która zrodziłaś wieczny Pokój,
wybaw nas z niebezpieczeństw,
byśmy żyli w pokoju
przewyższającym wszystko.

Wyjątki z liturgii bizantyjskiejModlitwa XXXIII
2007-10-17

Drogie Duszki,w ten czwartek módlmy się do Matki Bożej Różańcowej.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała,
by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią,
łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie,
gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.
W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego,
które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu,
przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera
 przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez,
lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi.
Amen.Modlitwa XXXII
2007-10-10


"Szukałem was, a teraz Wy przyszliście do mnie" Jan Paweł II

On zawsze nas szukał. Wychodził nam naprzeciw,
 pielgrzymował do krajów i miast, w których żyliśmy.
Zapraszał na Światowe Dni Młodzieży. Chciał się spotkać z każdym.
 Na każdego chciał spojrzeć z miłością. Każdemu chciał opowiedzieć o Chrystusie.
 Mówił, że nam ufa, że w nas wierzy, że jesteśmy Jego nadzieją.
 I my widzieliśmy, że tak właśnie nas postrzega, że w Jego głosie nie ma nuty fałszu.
 I dlatego naszym młodzieńczym entuzjazmem żywiołowo odpowiadaliśmy na Jego wezwanie.
 Jeździliśmy za Nim, staliśmy pod Oknem, kiedy trzeba wchodziliśmy na drzewa i słupy,
 śpiewaliśmy, wiwatowaliśmy. Chłonęliśmy Jego słowo. Słuchaliśmy, kiedy mówił, jak nie umierać za życia.
 A kiedy umierał, uczyliśmy się, jak żyć. W godzinie śmierci i pogrzebu naszego
Papieża przyszliśmy na place, do kościołów, do własnych serc. Chcieliśmy być wierni, i byliśmy.
 Teraz nadal Papież nas szuka. Woła każdego po imieniu swoim łagodnym i przynaglającym głosem.
Woła bogactwem swojej nauki. A my czujemy w głębi, że i tym razem nie możemy Go zawieść.
 Że przyszedł czas, by czerpać ze skarbca Jego mądrości, by być na miarę nadziei
 pokładanej w nas przez Jana Pawła II.

Drogie Duszki, zbliża się 16 październik, dzień, w którym jak co roku wspominamy chwilę gdy
ogłoszono, że Papieżem został nasz rodak Karol Wojtyła.
Mimo tego, że On już jest w Domu Ojca to nasza pamięć
o Nim wciąż jest żywa.W ten czwartkowy wieczór połączmy się duchowo
na modlitwie o rychłe Jego wyniesienie na ołtarze.

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.Modlitwa XXXI
2007-10-03


Drogie Duszki,w ten czwartek łącząc się w modlitwie
odmówmy dziesiątek różańca.
Polećmy Matce Bożej Różańcowej naszą Wspólnotę Duszków
i tych, którzy prosili nas o modlitwę.
PS. Od Duszka Zbyszka - prosze także o szczególną modlitwę
 za nasza RenieS, której zdrowie ostatnio nie dopisuje.
O powrót do sił i dobre samopoczucie
oraz łaskę spotykania wielu dobrych ludzi na swej drodze.Modlitwa XXX


Drogie Duszki, w czwartkowej modlitwie pomódlmy się
każdy w ciszy, polećmy Bogu nasze troski i radości.
Zapalmy świecę, znak obecności Chrystusa wśród nas.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś
"Ja jestem światłością świata, Kto idzie za Mną,
 nie będzie chodził w ciemności" (J 8, 12)
Naucz nas podążać za Twoim światłem,
nie pozwól nam się zagubić.

Panie Jezu tak często upadamy...

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, pragniemy podziękować Ci za łaski,
którymi nas obdarzasz...

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca
 za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego
za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia.
Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale.

Panie Jezu przyjmij nasze prośby...

- za naszą Wspólnotę Duszków abyśmy umieli nieść pomoc innym
- za nasze rodziny by były mocne i pełne wzajemnej miłości
- za kapłanów i siostry zakonne by swoim życiem świadczyli o Bogu
- za wszystkich zagubionych by odnaleźli drogę do BogaModlitwa XXIX


Drogie Duszki, dziś obchodzimy wspomnienie św.Stanisława Kostki,
Patrona dzieci i młodzieży.W czwartkowej modlitwie módlmy się
za nas i za polskie dzieci i młodzież.

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych
 i spraw, byśmy - za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie,
 życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali.
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce
 w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy,
 abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem
 Świętego Stanisława - przezwyciężali nasze wady i dobrze w życiu czyniąc
 coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ps. Jeśli znajdziecie czas to zapraszam na czuwanie z Chrystusem Miłosiernym
w ten piątek o godz.17 poprzez przekaz tv internetowej ze strony
http://www.aniolbeskidow.pl/ (po lewej stronie kliknij na TV ANIOł BESKIDóW)Modlitwa XXVIII

Drogie Duszki, polecajmy w modlitwie nas samych, nasze troski, zmartwienia, a także radości.
Módlmy się za siebie nawzajem. Prośmy o Dary Ducha św.byśmy wszystko co czynimy
oddawali Bogu, niech On działa w nas przez Ducha św.


Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przekładał.
Daj mi dar rozumu, abym poznał, o ile dozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione.
Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych; żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata.
Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał Wolę Bożą.
Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi.
Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło; abym się bał grzechu więcej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał; i ducha umartwienia, abym zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą.
Amen.Modlitwa XXVII


Drogie Duszki,w ten czwartek otoczmy modlitwą
wszystkich zagubionych i poszukujących.

Modlitwa za ludzi poszukujących i zagubionych:


Boże, wszechmocny Stworzycielu i Zbawco świata, pragniemy zanieść do Ciebie naszą modlitwę za poszukujących i zagubionych.
Prosimy Cię, pobłogosław wszystkim w poszukiwaniu Ciebie, daj światło i mądrość.Boże nie pozwól na zaginięcie choć jednej duszy.
 Szukamy Ciebie. Prosimy, zaprowadź nasze serce i nasz świat do Domu Twojego, bo Twoje jest wszystko.
 Twoimi są też wszelkie myśli, odkrycia i umiejętności człowieka. Wysławiamy Cię i wyznajemy, że Ty jesteś Stwórcą świata,
 Ty sam, Panie Boże nasz, Tobie chwała na wieki. Amen.
Modlitwa XXVI


Drogie Duszki,powoli zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
W naszej czwartkowej modlitwie obejmijmy pamięcią
wszystkich tych, którzy rozpoczną kolejny rok zdobywania wiedzy,
kształtowania swej osobowości.
Prośmy by w polskich szkołach było jak najwięcej dobra, wzajemnego szacunku.
Obejmijmy też intencję Duszyczki Agi, za jej zmarłą sąsiadkę
oraz za zmarłą babcię narzeczonego Duszyczki Magdy (gilead).


Prośmy o Dary Ducha św.dla wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny.

- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Mądrości.
- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Rozumu.
- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Rady.
- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Męstwa,
- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Umiejętności
- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Pobożności.
- Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Bojaźni
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
Ześlij Ducha Twego Panie, a powstanie życie,
i odnowisz oblicze ziemi.
Modlitwa XXV


Drogie Duszki,
dziś Urodziny Duszka Zbyszka,z tej okazji zapraszam Was do wspólnej
modlitwy.Połączmy się dziś duchowo o godz.21.
Niech to będzie nasz wspólny Apel Jasnogórski,
w którym polecimy w modlitwie Zbyszka w Jego Dniu Urodzin.


Maryjo,Królowo Polski, stajemy przed Twoim Obliczem.
Pragniemy Ci dziś
szczególnie powierzyć Zbyszka, założyciela naszej Wspólnoty.
Dziś Jego Urodziny, Maryjo, otaczaj Go swoją opieką,
obdarzaj potrzebnymi łaskami.
Prowadź Go zawsze drogą Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Napełniaj na codzień Jego serce prawdziwą radością i pokojem.
Maryjo prosimy, bądź przy Nim w chwilach radości
i wspieraj w trudach.


"Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".Modlitwa XXIV


Drogie Duszki,w ten wakacyjny,urlopowy czas często zapominamy o Bogu...
A Bóg jest w każdym stworzeniu, zawsze czeka na nas...

Modlitwa - rozmowa z Bogiem

Wystarczy chwila, jedno słowo, krótka myśl,
moment zadumy,
aby przejść przez próg
i już stoisz przed obliczem Najwyższego.
Nie musisz przedtem umawiać się, wydzwaniać,
zamawiać kolejki.
Jest w każdej chwili do twojej dyspozycji.
Zawsze dla ciebie.
Nie ma humorów,
nie ma biurka zarzuconego pracą,
nie jest zmęczony,
nie spieszy się.
Bóg na wiecznym dyżurze.
Bóg na każde zawołanie. Czeka w ukryciu.

Boże otwartych drzwi, przez które nie zawsze chcę wejść.
Boże czekający.
Boże nasłuchujący moich kroków.
Boże mego monologu, w którym nie dopuszczam Ciebie do głosu.
Naucz mnie rozmawiać z Tobą.
Uczyń modlitwę odpoczynkiem w Twoim Towarzystwie.

Boże w ukryciu,
cichutko zamykam drzwi i staję przed Tobą.
Obroń mnie przed pustymi słowami.Modlitwa XXIII


Drogie Duszki,w te dni gdy tak wiele pielgrzymek podąża na Jasną Górę,
i my także choć w duchowy sposób przenieśmy się przed Oblicze Matki Bożej
Częstochowskiej.

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej
Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!

    Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam, Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem nie godzien Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie, proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie.
    Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia, które uczyniłem w życiu moim. Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.
    O Maryjo Częstochowska, od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłosierna Pani.
    Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Czestochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.

Maryjo Królowo Polski!
Maryjo Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pamiętam!
Jestem przy Tobie pamiętam! czuwam! (3 razy)Modlitwa XXII


Drogie Duszki, módlmy się do Boskiego Serca Jezusa.
Ofiarujmy dzień, który minął.

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
 wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego
 jako wynagrodzenie za grzechy moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,
 w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu.
 Ofiaruję Ci je za Kościół Święty, za Ojca Świętego i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone,
 za potrzeby naszej Wspólnoty, rodziny, za żywych, jak i zmarłych.
 Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.Modlitwa XXI


Drogie Duszki,
w ostatnich dniach ogarnęło nas wiele smutku...
Tragedia we Francji, dużo pytań bez odpowiedzi...
W takiej chwili potrzeba wiele modlitwy za tych co odeszli,
za tych co pozostali, za rodziny poszkodowanych.
Módlmy się też za chrześniaczkę Duszyczki Biedroneczki,
którą Bóg wezwał do swojego niebiańskiego Królestwa.
Prośmy o siły dla jej bliskich, o moc Ducha Św. w zrozumieniu
i przyjęciu woli Bożej.

Panie Jezu, tak wiele jest smutku, łez rozpaczy... Dziś pragniemy się modlić
za wszystkich, którzy przeżywają ciężkie chwile związane z utratą bliskich.
W takich chwilach tak trudno zrozumieć wolę Bożą.
Prosimy Cię Panie Jezu okaż im miłosierdzie, daj ich sercom ukojenie.
Wszyskich tych, którzy wyszli na spotkanie z Tobą daj prosimy życie wieczne. Amen.
Modlitwa XX

Drogie Duszki,często zapominamy o naszym Opiekunie Aniele Stróżu,
a on tak wiele czyni dla nas,nieustannie nas ochrania.
W ten czwartek,w naszej wspólnej modlitwie podziękujmy
mu za opiekę i prośmy by strzegł nas na wszystkich
drogach naszego życia.Litania do Anioła Stróża

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Aniele, wodzu mój,
Święty Aniele, zachowawco mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

P. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
W. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego;

Amen.

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu.
Święty Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!Modlitwa XIX


Drogie Duszki,
przeżywamy okres wakacji, niestety większość z nas już nie doświadcza tego czasu :-)
ale ogarnijmy modlitwą tych wszystkich, którzy mają wakacje.
  

Panie Jezu, Ty dałeś nam piękno świata, naucz nas dostrzegać to co nas otacza,
daj nam uważne oczy, by zauważyły małego ptaszka,
wycisz nasze myśli by usłyszały szum górskiego strumyka.
Daj naszym sercom ukojenie...
Panie Jezu strzeż wszystkich podróżujących, by szczęśliwie dotarli do celu podróży.
Daj wszystkim światło Ducha Świętego, by znajdując się w różnych sytuacjach
zawsze postępowali zgodnie z własnym sumieniem i dawali świadectwo o Bogu.
Panie usłysz naszą modlitwę i błogosław nam wszystkim. Amen.Modlitwa XVIII

Drogie Duszki, w ten czwartek módlmy się za nas byśmy umieli być dla drugich,
by nasze oczy były otwarte na potrzeby bliźnich.

Modlitwa....

O Panie, uczyń z nas narzędzie Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;

albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierajac, rodzimy się do wiecznego życia
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego;

Amen.Modlitwa XVII

Drogie Duszki,
na czwartkowej modlitwie uczyńmy rachunek sumienia i w wieczornej modlitwie
ofiarujmy Bogu nasz kolejny dzień.

 Wieczorny Rachunek sumienia


1. Klękam i zatrzymuję się przed Panem Bogiem, przypominam sobie o Jego obecności nade mną, wokół mnie, we mnie, w każdym oddechu i uderzeniu serca. Trwam dłuższą chwilę, parę minut utrwalając tę świadomość Jego Istnienia i Miłości - aż do nasycenia.

2. Dziękuję Bogu za tę chwilę, za całe moje życie, za istnienie, wiarę, Jego Opatrzność, możność poznania Jego dobroci, wszelkie okazje do spełnienia dobra, możność ich dostrzeżenia, za ludzką życzliwość, ale też za trud dnia, trud, przez którego podjęcie mogę umacniać swą miłość i wiarę. Uczę się dziękować również za cierpienie, dzięki któremu mogę łącząc się z Jezusem pokutować za moje i nie moje grzechy.

3. Dziękuję Panu za wszystkie chwile dnia i dane mi łaski - od przebudzenia się, pierwszych chwil dnia, pierwszych słów wypowiedzianych do Niego i do ludzi - aż do obecnej chwili.

4. Przypominam sobie wczorajsze postanowienia, wadę (wady), z którymi dziś rano czy na ostatniej spowiedzi św. postanawiałem szczególnie pracować i patrzę na siebie we wszystkich sytuacjach, które przed chwilą przywoływałem w pamięci - od rana aż do teraz. Wyrażam swą wdzięczność, jeśli umiałem przyjąć łaskę dobrego przeżycia poszczególnych chwil lub uznaję z pokorą swą niegodność, jesli jakaś minuta była niegodna dziecka Bożego.

5. Wracając do chwil nieudanych myślę, jak w podobnej sytuacji mógłbym postapić, aby godności ludzkiej nie umniejszyć, aby spełnić zamiar Boży względem mnie, odpowiedzieć na Jego dobroć, być promieniem Jego łaski padającym na otoczenie. Tę analizę czynię powoli próbując podejmować odpowiednie postanowienia, zwłaszcza w sytuacjach, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wrócić jutro. Powierzam się Jego opiece i prowadzeniu.


Boże mój, przychodzę do Ciebie wieczorem, przed zaśnięciem.
Pozwoliłeś mi przeżyć ten dzień.
Dziękuję Ci za wszystko, co w tym dniu było dobrego,
za prawdy, których się nauczyłem,
za przyjaciół, których lepiej poznałem,
za każda chwile, którą dałeś mi, bym mógł wzrastać,
za wszelkie dobro, które raczyłeś uczynić za moim pośrednictwem.
Prosze Cię przebacz mi..
Ofiaruję Ci Panie, tę noc,
która ma przywrócić mi siły, bym mógł kolejnego dnia trwać,
i iść drogą jaką Ty mi Panie wyznaczyłeś.
Amen
Modlitwa XVI


Drogie Duszki,nasza czwartkowa modlitwa niech będzie dziękczynieniem Bogu za wszystkie łaski,które otrzymujemy.

Litania dziękczynna

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Który użyłeś Swej wszechmocy, mądrości i dobroci na moje dobro, zmiłuj się nad nami.
Który udzielasz mi w każdej chwili coraz to nowych dobrodziejstw,
Który nie odmawiasz mi Twojej pomocy wtedy nawet, gdy Cię obrażam,
Żeś mnie stworzył na Swój obraz, dziękuję Ci, o Boże.
Żeś mnie stworzył do nadprzyrodzonego życia,
Żeś mi dał duszę nieśmiertelną,
Że ją uczyniłeś zdolną do poznania, kochania Ciebie i posiadania na wieki,
Żeś mnie obdarzył zdrowiem ciała,
Żeś mi przeznaczył Anioła ku mojej obronie,
Że mnie po dziś dzień po ojcowsku żywisz i zacho­wujesz,
Żeś mnie wybawił przez mękę Twego Syna z nie­woli piekielnej,
Żeś mnie powołał do prawdziwego Kościoła katoli­ckiego,
Żeś ustanowił siedem sakramentów świętych dla mojego zbawienia,
Żeś mnie po tylu popełnionych grzechach nie odrzu­cił od siebie i nie potępił,
Żeś mnie zachował od nieszczęść ciała i duszy,
Żeś błogosławił uczynki moje i prace,
Za wszystkie przyrodzone i nadprzyrodzone dary,
Za wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne utrapienia,
Za wszystkie upominania ojcowskie i kary,
Za wszystkie dobrodziejstwa i łaski, których nawet po dziś dzień nie poznawałem,
Za wszystkie dobrodziejstwa, których dotąd nie umiem ocenić,
Za wszystkie dary i dobrodziejstwa, których niestety na złe użyłem,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, których wszy­stkim Aniołom i Świętym użyczyłeś,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi ludzi i wszelkie stworzenia obdarzyłeś,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci oddawał i oddawać będzie Kościół na ziemi,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci uczynił i czynić będzie na wieki Kościół trium­fujący w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wystuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami, Jezu.
Ojcze nasz..
Módlmy się:
O Boże, który mnie najniegodniejszemu zechciałeś okazać Twoją szczodrość, proszę Cię przez najlito­ściwszą Twoją dobroć, dodaj do tylu łask i dobro­dziejstw jeszcze i tę, abym je zawsze dobrze po­znawał, oceniał oraz ich używał na Twoją chwałę, na moje zbawienie i na pożytek bliźnich. Abym stał się godnym dojść tam, gdzie ze Świętymi Twoimi mógłbym chwalić Twoją nieskończoną szczodrość. Przez Chrystusa, Pana naszego;
Amen.Modlitwa XV


Drogie Duszki,
w ten czwartek na modlitwie poczujmy tak bardzo obecność Jezusa.
Podziękujmy Mu za to, że został z nami w Najświętszym Sakramencie.
Przechodząc obok kościoła wstąpmy choć na chwilę...

Modlitwa do eucharystycznego Serca Jezusowego

Serce Jezusa w Eucharystii,
słodki towarzyszu naszego ziemskiego wygnania, cześć Ci oddaję.
Serce eucharystyczne Jezusa,
Serce samotne,
Serce upokorzone,
Serce opuszczone,
Serce zapomniane,
Serce wzgardzone,
Serce znieważone,
Serce zapomniane przez ludzi,
Serce pragnące być kochane,
Serce cierpliwe w oczekiwaniu na nas,
Serce skore w wysłuchiwaniu nas,
Serce spragnione próśb naszych,
Serce źródło łask nowych,
Serce milczące, które pragnie przemawiać do dusz,
Serce będące słodkim schronieniem życia ukrytego,
Serce, które uczy tajemnic połączenia się z Bogiem,
Serce eucharystyczne Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Spraw, abym ugasił pragnienie Twoje: pragnienie zbawienia i uświęcania mego; ażebym oczyszczony odwzajemnił Ci się prawdziwą i czystą miłością. Nie chcę już dłużej nadużywać Twojej cierpliwości: weź mnie, oddaję się Tobie. Ofiaruję Ci wszystkie moje uczynki, mój rozum, abyś go oświecił; serce moje, abyś nim kierował; wolę moją, abyś ją ustalił; nędzę moją, abyś ją wspomagał; duszę moją i ciało moje, abyś je posilał.
Eucharystyczne Serce Jezusa, obym już nie żył dla siebie, lecz abyś Ty żył we mnie. Amen.
Modlitwa XIV


Drogie Duszki,w ten czwartek zbliżmy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
niech Jego Płomień Miłości ogarnie nasze serca.

O Jezu, Boże mój, Królu mój i najlepszy mój Panie. Chcę oddać hołd, na jaki tylko zdobyć się mogę, Twemu Najświętszemu a nas tak gorąco miłującemu Sercu. Poświęcam temuż Boskiemu Sercu wszystko, co mam i czym jestem: ciało moje, duszę moją, pamięć moją, wolę i wolność moją, wszystkie uczucia moje, cierpienia moje i boleści wszystkie, oraz wszystkie moje dobre uczynki i teraźniejsze i przyszłe zasługi.

Ofiaruje Twemu Najświętszemu Sercu całego siebie, by wynagrodzić Majestatowi Twemu który złość ludzka znieważa; pragnę często łączyć się z Twoim Sercem w Sakramencie Miłości, by wynagradzać za bluźnierstwa i świętokradztwa popełniane przez bezbożnych ludzi. Będę w codziennym swoim postępowaniu naśladował cnoty Serca Twojego, by życiem stwierdzić żeś Ty moim Panem i Królem i Ojcem.

Ty, który znasz tajniki naszych serc i słabość naszej woli, udziel mi łaski, abym wytrwał w dobrem i codziennym swoim życiem dawał dowód mego poświęcenia się Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.
Modlitwa XIII


Drogie Duszki,w czwartek,w ten ostatni dzień maja zatrzymajmy nasze myśli i oczy
na pięknie stworzenia.Tak często nie dostrzegamy  tego co Bóg nam daje każdego dnia...
Proszę zatrzymajmy się,popatrzmy w niebo,w słońce,niech nasze oczy spostrzegą rosę na trawie...
Podziękujmy Bogu za to co nas otacza hymnem św.Franciszka,który tak ukochał
każde stworzenie.
Pochwała stworzenia św. Franciszka
Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją,
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami,
szczególnie ze szlachetnym bratem naszym słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata naszego, księżyc
i nasze siostry gwiazdy;
ukształtowałeś je na niebie jasne, i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata naszego, wiatr
i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata naszego, ogień,
którym rozświetlasz noc:
a jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
i rodzi różne owoce z barwnymi kwiatami i ziołami.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, co przebaczają dla miłości Twojej
i znoszą słabość i utrapienie.
Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju,
gdyż przez Ciebie, Najwyższy będą uwieńczeni.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu,
i służcie z wielką pokorą.
Modlitwa XIIDrogie Duszki,
niech nasza czwartkowa modlitwa będzie dziękczynieniem
za miniony dzień,przeproszeniem za chwile zwątpienia,słabości,prośbą o spokojną noc.


ZANIM ZAPADNIE NOC
O Władco świata, usłysz modlitwę moją.
Dobroci i mocy Twojej
tę nadchodzącą noc polecam.
Pod Twoją opiekę się oddaję.
Niech sen zmęczone ciało pokrzepi
i w Tobie ukojenie zaczerpnie,
bym rano, na duchu i ciele wzmocniony,
stanął gotowy Twą chwałę głosić.
Dzięki Ci Ojcze wszechmocny,
który pełen dobroci czuwasz nad nami,
który z Synem i Duchem Świętym
pełnię życia nam obiecujesz.
Ty, o Panie, jesteś pośród nas,
Twe święte Imię wzywamy,
nie opuszczaj nas, Panie, Boże nasz.
Bogu niech będą dzięki.
Pełen ufności w Twoje ręce duszę moją oddaję.
Ty mnie odkupiłeś, o wierny Boże!
Pełen ufności w Twoje ręce duszę moją oddaję.
Bądź naszym zbawcą, gdy czuwamy.
Czuwaj nad nami, gdy zasypiamy, byśmy w pokoju odpoczywając mogli czuwać z Chrystusem.
Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, udzielaj nam snu
zdrowego, a dobro, które zasialiśmy dzisiaj,
niech owocuje na wieczne żniwo.
Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

SWÓJ PŁASZCZ, MARYJO

nad nami rozwiń,
uczyń go naszą tarczą i obroną!
Nim okryci bezpiecznie przetrwamy burze.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
Twój płaszcz, szeroko rozwinięty,
osłania cały chrześcijański lud,
okrywa daleki, rozległy świat,
dla wszystkich jest ucieczką i ochroną.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
Maryjo, wspomagaj chrześcijan,
na każdą chwilę pomoc swą nam daj,
łaskawie z nami bądź,
nasze dusze i ciała od złego broń.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
Co miłość Twa dla ludzi wyprasza,
to Syn Twój nam chętnie daje.
Proś przeto, byśmy na ziemi od złego zbawieni,
jego łaską na wieki w niebie się cieszyli.
Patronko nasza przedobra,
nieustannie nas chroń.
PANIE, udziel naszym zmarłym pełnię życia,
a światłość Twojej chwały niechaj ich ogarnie.
PANIE, daj im wiekuiste życie w Tobie. Amen.Modlitwa XI


Drogie Duszki,
 w ten czwartek na modlitwie spróbujmy wyciszyć nasze serca,skupić myśli
na obecności Jezusa,naszego Najlepszego Przyjaciela.Powierzmy Mu siebie,
oddajmy nasze troski, radości, każdą chwilę dnia, który minął.


→ pomyśl, że Bóg jest tutaj, że Cię widzi, że na Ciebie spogląda
→ pozostań tak, patrząc na Niego przez możliwie najdłuższy czas, nic nie mówiąc, nie męcząc się, ale streszczając swoją modlitwę słowami: "Ja patrzę na Niego, a On na mnie"
→ w tym wewnętrznym spojrzeniu pozwól przejść wszystkim uczuciom, jakie przyjdą:

- w i a r a ...
- a d o r a c j a ..
- u f n o ś ć ...
-n a d z i e j a ...
-m i ł o ś ć...Modlitwa X


Drogie Duszki,
w ten czwartek módlmy się do naszej najlepszej Matki,polecajmy młodzież i nas samych.

Modlitwa do Maryi Matki Nadziei
Z adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Europa"
Papież Jan Paweł II

Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją
głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.
Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami".
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność
i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy: "Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22,20).
Niech nadzieja chwały
wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!Modlitwa IX


Drogie Duszki,
w ten czwartek módlmy się za wszystkich maturzystów,a szczególnie za Duszyczkę Biedroneczkę.

Niech Duch św.obdarzy ich swoimi darami.

Panie Jezu, naucz ich swoich dróg,prowadź dobrymi ścieżkami życia
i wspomagaj  swoją mocą w wielu różnych sprawach.
Naucz  kroczyć w Twoim Duchu Świętym.
Proszę dla nich o światło i Twoją moc na czas egzaminów maturalnych
oraz na czas podejmowania ważnych decyzji życiowych.
Dopomóż, by wszystkie ich decyzje - i te codzienne podejmowane naprędce,
i te ważne decyzje życiowe, powstawały w zgodzie z Twoim Duchem,
w zgodzie z planem, jaki masz wobec nich. Amen.

Duchu Święty, uwielbiam Cię!
Prowadź ich, oświecaj ich!
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nimi!
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego - módl się za nimi!

Maryjo Wspomożenie Wiernych - módl się za nimi!
Modlitwa VIII

Drogie Duszki,
w ten czwartek módlmy się za nas nawzajem i za wszystkich naszych
przyjaciół.

MODLITWA ZA PRZYJACIÓŁ
Ojcze, proszę Cię, byś pobłogosławił mych przyjaciół.
Proszę Cię, abyś udzielił łaski ich duszom w tej właśnie chwili.

Gdzie jest ból, daj im swój pokój i miłosierdzie.
Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania
przez nich.
Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpanie, proszę Cię, byś udzielił im
zrozumienia, cierpliwości i siły, gdy będą uczyli się poddawania się
Twojemu prowadzeniu.
Gdzie jest duchowy zastój, proszę Cię, byś ich odnowił przez objawienie
Twojej bliskości i przez pociągnięcie ich ku większej zażyłości z Tobą.
Gdzie jest strach, objaw Twoją miłość i udziel im Twojej odwagi.
Gdzie jest grzech, który ich blokuje, ujawnij go i zerwij jego panowanie
nad życiem mojego przyjaciela.

Udziel im także swojego błogosławieństwa, aby nie doznali niedostatku,
daj im szersze spojrzenie i powołaj przyjaciół, aby ich wspierali i
dodawali odwagi.
Daj każdemu z nich dar rozróżniania, by rozpoznawali siły zła wokół
nich, a także objawiaj moc, którą mają w Tobie, by je pokonywać.

Proszę Cię, byś uczynił to w imię Jezusa.Modlitwa VII

Drogie Duszki,
dziś módlmy się za wszystkich zmarłych,szczególnie za tych za których
nikt się nie modli.

LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, -módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, -
Królowo Wniebowzięta, -
Święty Michale, -
Święty Janie Chrzcicielu, -
Święty Józefie, -
Święty ...... (patronie zmarłego), -
Wszyscy święci i święte Boże, -


Bądź mu (jej) miłościw, -ybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, -
Od cierpień w czyśću, -
Przez Twoje wcielenie, -
Przez Twoje narodzenie, -
Przez Twój chrzest i post święty, -
Przez Twój krzyż i mękę, -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, -
Przez Twoje zmartwychwstanie, -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, -
Przez zesłanie Ducha Świętego, -
Przez Twoje przyjście w chwale, -


Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od
wiekuistego potępienia, -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i
wojen, -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych
nauczycieli i wychowawców, -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, -


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami


Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj
Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad
śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i
Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa VIDrogie Duszki,
w tym Wielkim Tygodniu,połączmy się duchowo w głębokim przeżywaniu Tridum Paschalnego.
Czuwajmy z Chrystusem na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym,niosąc swój krzyż bądźmy jak Szymon z Cyreny...
Podążajmy aż na Golgotę...

             Któryś za nas cierpiał Rany,Jezu Chryste,zmiłuj się nad nami...Modlitwa V

Drogie Duszki,
W ten czwartek wspomnijmy w modlitwie zbliżającą się rocznicę śmierci
naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II.Módlmy się o wyniesienie Go na
ołtarze i prośmy Boga o łaski za Jego pośrednictwem.


Chociaż nie jestem wśród was na codzień,
jak bywało przez tyle lat dawniej -
to przecież noszę w sercu wielką troskę.
Wielką, ogromną troskę.
Jest to, moi drodzy, troska o was.
Właśnie dlatego,
że od was zależy jutrzejszy dzień.
Jan Paweł II


Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to,
że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,
o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II
zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.


Modlitwa IV

Drogie Duszki,
w ten czwartek módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne.Prośmy by
nigdy nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego.

Modlitwa o powołania kapłańskie

Jezu, Pasterzu naszych dusz,
Ty powołałeś Apostołów, by głosili Twoje Orędzie,
prowadź gorące i szlachetne serca młodych do Boga,
by stawali się Twoimi naśladowcami i posłańcami.
Napełnij ich Twym pragnieniem powszechnego zbawienia,
za które każdego dnia ponawiasz Twą ofiarę.


Panie, Ty, który jesteś zawsze gotów wstawiać się za nami,
otwórz horyzonty całego świata,
gdzie tylu braci w niemym błaganiu woła
o światło prawdy i ciepło miłości,
aby odpowiadając na Twe wezwanie,
przedłużali tu Twą misję,
budowali Twe ciało mistyczne, jakim jest Kościół,
i byli solą ziemi i światłością świata.

Paweł VI


Modlitwa III

Drogie Duszki,

jutro w naszej wspólnej modlitwie polecajmy wszystkich chorych,cierpiących i samotnych.

Bardzo Was proszę o modlitwę za żonę mojego kuzyna, ma nowotwór żuchwy, o łaskę powrotu do zdrowia, by mogła wspólnie z mężem wychować adoptowanego synka.

 

BIBLIJNA LITANIA ZA CHORYCH

 Ty wiesz Panie, że przede wszystkim chcemy modlić się za chorych, szczególnie tych bardzo chorych. Daj Panie ulgę tym, którym zostało odebrane już prawie wszystko, nie tylko to, co najdroższe, ale również to, co najbardziej potrzebne, którzy nieraz me są w stanie wykonać bez bólu nawet jednego ruchu. Nie dopuść, aby pogrążyli się w smutku i goryczy, niech również dla nich zabłyśnie promyk nadziei i radości. Prosimy o to słowami litanii za chorych, litanii inspirowanej Twoim miłosierdziem. Twoimi czynami.

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 Ojcze z nieba, Boże,                                           zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                                         zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,                            zmiłuj się nad nami.

Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego śmierci, zmiłuj się nad nami.

Boże, który uczyniłeś nas swoimi synami i córkami,

Boże, który chcesz nas doprowadzić do całej pełni Twojego życia,

Panie, który sam przeszedłeś przez cała trwogę i ból konania,

Panie, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę,

Panie, który uzdrawiałeś skruszonych w sercu,

Panie, który wysłuchałeś matkę kananejską prosząca Cię o uzdrowienie córki.

Panie, który przywróciłeś do zdrowia teściowa św. Piotra,

Panie, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika,

Panie, który powiedziałeś do sparaliżowanego "Wstań i chodź",

Panie, który uzdrowiłeś kobietę dwanaście lat cierpiącą na krwotok,

Panie, który od trzydziestu ośmiu lat chromemu na nowo dałeś zdolność chodzenia,

Panie, który przywracałeś wzrok niewidomym od urodzenia.

Panie, który sprawiałeś, że głusi znowu słyszeli,

Panie, który niemym usta otwierałeś,

Panie, który wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś opętanych i epileptyków,

Panie, który wskrzesiłeś młodzieńca z Nain, jedynego syna wdowy,

Panie, który zbudziłeś do życia córeczkę Jaira, przełożonego synagogi,

Panie, który płakałeś po śmierci przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu,

Panie, który pytałeś o wdzięczność uzdrowionych trędowatych,

Panie, który uzdrawiałeś zarówno bogatych, jak i biednych,

Panie, który uzdrawiałeś zarówno Żydów, jak i pogan,

Panie, który uzdrawiałeś także w szabat,

Panie, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia,

Panie, który wierzącym obiecałeś zmartwychwstanie,

Panie, który dałeś nam za wzór miłosiernego Samarytanina,

Panie, który nade wszystko pragniesz uzdrowienia naszego ducha,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                              przepuść nam. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                              wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                              zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia, wysłuchaj prośby za naszych chorych braci i siostry..., aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.
Modlitwa II

Drogie Duszki,

w ten czwartek módlmy się za wszystkie Kobiety, Matki by w swoim życiu naśladowały Maryję, najlepszą Matkę.

 

Litania do Matki Bożej Pięknej Przyjaźni

Maryjo - od początku obdarzona Bożą przyjaźnią, uproś nam łaskę przyjaźni z Bogiem.

Maryjo - Przyjaciółko Ducha Świętego, uproś nam wszystkie jego dary.

Maryjo - Matko Bolesna, do końca wierna w miłości Jezusowi, uproś nam wytrwanie w Jego miłości na zawsze.

Maryjo - doskonale zjednoczona z wolą Bożą, uproś nam wierność Bożej woli.

Maryjo - rozważająca Bożą przyjaźń, naucz nas modlitwy przyjaźni.

Maryjo -Przyjaciółko Boża i nasza, prowadź nas do przyjaźni z Bogiem.

Maryjo - Matko naszego Boskiego Przyjaciela, nie dopuść, byśmy kiedykolwiek sprzeniewierzyli się Jemu.

Maryjo - Matko przyjaciół Boga, bądź strażniczką naszej przyjaźni z Bogiem.

Maryjo - Matko pięknej przyjaźni, uproś nam dar przyjaźni z ludźmi.

Maryjo - wzorze najpiękniejszych uczuć ludzkich, ucz nas szlachetnej miłości.

Maryjo - wzorze przyjaźni małżeńskiej, przyczyń się do miłości i zgody w rodzinach.

Maryjo - patronko duchowej przyjaźni, uświęcaj naszą ludzką przyjaźń.

Maryjo - Panno wierna, ucz nas wierności człowiekowi.

Maryjo - Matko zrozumienia i życzliwości, ucz nas wyrozumiałości.

Maryjo - Matko pojednania z Bogiem i ludźmi, naucz nas przebaczać w każdej okoliczności.

Maryjo - dojrzała w przyjaźni z Bogiem, prowadź nas do doskonałego człowieczeństwa na miarę dojrzałości Chrystusowej.

Maryjo - Matko i Przyjaciółko nasza, ucz nas przyjaźni z Tobą.

Maryjo - darząca nas swą niezrównaną przyjaźnią, chcemy Ci odpowiedzieć naszą przyjaźnią.

Maryjo - Matko Zawierzenia, liczymy na Twą macierzyńską opiekę i Tobie powierzamy nasze losy.

Pod Twoją obronę...
Modlitwa I

Koronka do Najświętszego Serca Jezusowego

 I. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie mam nadzieję.

II. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca Mojego w imię moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę...

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie mam nadzieję.

III. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie mam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć współczucia dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.

Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2021