Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2023-11-30 05:40:11 Aktualizacja dnia: 2023-11-11 10:40:03
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 18 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2023 i 17 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Informacje i ogłoszenia 2013.11.

*******************************************************************************************************************************


OBELISK NA SKWERZE OFIAR WOŁYNIA W LUBLINIE

Dnia 20 listopada został złożony wniosek do władz o akceptację treści napisu składając „Projekt obelisku na Skwerze Ofiar Wołynia w Lublinie”.  Treść została ustalona po konsultacjach z osobami środowisk kresowych ale decydujący głos posiadali żywi świadkowie którzy przeżyli golgotę wschodu. Ich pragnieniem było aby treść na obelisku nie tylko informowała o największej tragedii Rodaków zamieszkałych Kresy II Rzeczypospolitej Polskiej ale mówiła o ogromie tej tragedii.  Jako podstawę do ustalenia  treści napisu przyjęto również artykuły z konferencji naukowej Instytutu Pamięci Narodowej p.t. Wołyń 1943 Rozliczenie która odbyła się w Warszawie 10 lipca 2008  „ W 65 rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich „  jak również treści jaki pojawiły się na pomnikach i tablicach oddających Pamięć naszym Rodakom pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W projekcie znalazły się materiały z w/w/. konferencji największych autorytetów którzy zajmują się tym tematem a wiec: prof. dr. hab. Michał Klimecki, prof.  Ryszard Szabłowski,  prof. Czesław Partacz,
dr Antoni Kura, dr Lucyna Kulińska, dr Aleksander Korman, inż. Ewa Siemaszko. Natomiast sugerowano się treścią i formą napisu następujących pomników:   Chełm Lubelski pomnik przy ulicy Wołyńskiej, Gdańsk pomnik u zbiegu ulic Stolarskiej, Mniszki i Katarzynki, oraz  tablic: Warszawa tablica znajdująca się na zewnątrz Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, Bydgoszcz  tablica znajdująca się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Piastowskim. Po złożeniu projektu żywi świadkowie zbrodni ukraińskiej powiedzieli mnie że w ich sercach zapanowała radość ze po tylu latach milczenia upomnieli się o tych którym przeżyć nie było dane i nie wyobrażają sobie aby ta treść nie została zaakceptowana przez władze – o wszelkiej ingerencji w treść napisu będziemy informowali środowiska kresowian.

Zdzisław Koguciuk


*******************************************************************************************************************************


Dobry wieczór,
Proponujemy wysłuchania kilka (naszym zdaniem ciekawych) wywiadów
na www.radiolwow.org <http://www.radiolwow.org/>, o poswięceniu kurii
biskupiej we Lwowie, o festiwalu poswieconemu obronie Lwowa i wywiad z
dziennikarzami z archiwum polskiego radia.
Pozdrawiam z zasnieżonego Lwowa,
Marysia


********************************************************************************************************************************


Dnia 22-11-2013 o godz. 22:26 Magdalena Korzekwa | CitizenGO <petycje@citizengo.org> napisa³(a):

<http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2299&m=2743&nl=83&s=162f3a92729ecf22aaa7fae2d1af295d&lid=25509&l=-http--www.citizengo.org/pl/916-solidarnosc-modlitwa-i-wsparcie-dla-mieszkancow-filipin-potrzebne-teraz>

    *P.T. Irena Kulesza*

    *Szanowni Pañstwo,*

    *dzi¶ nie prosimy o protest, lecz o okazanie wsparcia i modlitwy
    ofiarom huraganu Yolanda na Filipinach, którego dramatyczne skutki
    to 10 tys. ofiar ¶miertelnych, 4,5 miliona osób poszkodowanych,
    doszczêtnie zniszczone i zalane domy.*

    Papie¿ Franciszek okaza³ swoj± solidarno¶æ i natychmiast wys³a³
    poszkodowanym pomoc. Pod±¿a za nim wiele osób. Dotychczasowa pomoc
    to jednak za ma³o. *Do³±czmy do Papie¿a Franciszka i pomó¿my naszym
    Braciom i Siostrom. *WÂ niedzielê 24. Listopada br. na Placu
    ¦wiêtego Piotra papie¿ Franciszek organizuje zbiórkê pieniêdzy na
    pomoc Filipiñczykom. Oprócz pieniêdzy i modlitwy, oka¿my solidarno¶æ
    z cierpi±cymi pisz±c do Ko¶cio³a na Filipinach o naszej modlitwie i
    wsparciu.

    **http://www.citizengo.org/pl/916-solidarnosc-modlitwa-i-wsparcie-dla-mieszkancow-filipin-potrzebne-teraz
    <http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2299&m=2743&nl=83&s=162f3a92729ecf22aaa7fae2d1af295d&lid=25509&l=-http--www.citizengo.org/pl/916-solidarnosc-modlitwa-i-wsparcie-dla-mieszkancow-filipin-potrzebne-teraz>**.*

    Filipiny s± azjatyckim krajem z najwiêksz± liczb± katolików. *Na
    po³udniu kraju *chrze¶cijanie s± prze¶ladowani przez islamsk± grupê
    Abu Sayga**. Przej¶cie tajfunu sprawi³o, ¿e jeszcze wiêcej osób na
    Filipinach cierpi i potrzebuje naszej pomocy.

    *Pomó¿my! Pieni±dze mo¿na przelewaæ na konto Caritas z dopiskiem
    "Filipiny”. Nr konta mo¿na znale¼æ* *TUTAJ
    <http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2299&m=2743&nl=83&s=162f3a92729ecf22aaa7fae2d1af295d&lid=25510&l=-http--www.caritas.pl/aktualnosci/wiadomosci-z-polski-i-ze-swiata/9264-caritas-polska-na-pomoc-filipinom>.*

    Wa¿ne jest równie¿ wsparcie modlitewne i zapewnianie o naszej
    duchowej jedno¶ci z Ofiarami. *Zachêcamy do wys³ania wiadomo¶ci do
    przewodnicz±cego Konferencji Biskupów Filipin Arcybiskupa Jose
    Serofia Palma:
    **http://www.citizengo.org/pl/916-solidarnosc-modlitwa-i-wsparcie-dla-mieszkancow-filipin-potrzebne-teraz
    <http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2299&m=2743&nl=83&s=162f3a92729ecf22aaa7fae2d1af295d&lid=25509&l=-http--www.citizengo.org/pl/916-solidarnosc-modlitwa-i-wsparcie-dla-mieszkancow-filipin-potrzebne-teraz>.*

    £±czê wyrazy szacunku,

    Magdalena Korzekwa

    Polish Campaigns Manager z Zespo³em CitizenGO

    ------
  


 
Zachęcamy do przeczytania i przyłączenia się!

Duszyczka Irenka, Duszek Zbyszek


Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2021